Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2006

Procent av grödarealen

20. Organic and non-organic farming. Area not harvested in 2006

Per cent of the crop area

 

Område

Spannmål

 

Raps och rybs

 

Oljelin

Procent

Procent

Procent

Ekologisk

Konvent.

Ekologisk

Konvent.

Ekologisk

Konvent.

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6,4

1,1

 

..

1,7

 

-

..

Uppsala

1,6

0,1

 

..

0,3

 

..

..

Södermanlands

0,5

0,3

 

..

0,8

 

..

0,0

Östergötlands

0,6

0,6

 

0,0

0,1

 

-

3,1

Jönköpings

5,7

1,7

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

3,5

5,7

 

..

..

 

-

-

Kalmar

11,6

1,7

 

..

0,9

 

..

..

Gotlands

1,4

0,2

 

..

0,1

 

..

..

Blekinge

4,3

1,9

 

-

4,2

 

..

-

Skåne

2,7

2,3

 

1,0

0,1

 

..

..

Hallands

1,9

0,2

 

..

0,4

 

..

..

Västra Götalands

3,3

1,3

 

5,3

1,0

 

..

4,1

Värmlands

6,9

1,3

 

16,3

5,8

 

..

..

Örebro

2,7

0,4

 

..

0,3

 

..

..

Västmanlands

0,1

0,3

 

..

1,5

 

..

..

Dalarnas

3,3

1,7

 

..

0,0

 

-

-

Gävleborgs

20,1

3,3

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

4,4

5,3

 

..

-

 

-

-

Jämtlands

2,8

8,4

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

10,5

9,8

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

10,7

2,1

 

-

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1,7

1,1

 

1,7

0,1

 

..

..

Götalands mellanbygder

2,5

2,5

 

6,0

0,2

 

..

..

Götalands norra slättbygder

2,4

0,3

 

5,6

0,6

 

..

2,0

Svealands slättbygder

1,6

0,4

 

16,9

1,1

 

..

1,4

Götalands skogsbygder

5,7

3,8

 

0,0

1,4

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

6,7

2,3

 

..

1,9

 

..

..

Nedre Norrland

11,5

3,5

 

..

..

 

-

-

Övre Norrland

10,2

7,8

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

3,9

1,4

 

8,4

0,7

 

..

2,6

2005

2,0

0,7

 

12,1

1,1

 

21,3

1,7

2004

4,3

1,3

 

13,4

0,8

 

..

4,6

2003

1,3

0,4

 

10,0

0,7

 

..

1,3


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 forts. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2006

Procent av grödarealen

20 cont. Organic and non-organic farming. Area not harvested in 2006

Per cent of the crop area

 

Område

Ärter

 

Åkerbönor

 

Matpotatis

Procent

Procent

Procent

Ekologisk

Konvent.

Ekologisk

Konvent.

Ekologisk

Konvent.

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

2,0

 

..

-

 

..

..

Uppsala

0,2

0,0

 

..

..

 

..

..

Södermanlands

0,1

9,7

 

..

..

 

..

..

Östergötlands

0,0

1,4

 

0,0

..

 

..

0,6

Jönköpings

..

..

 

..

-

 

..

..

Kronobergs

-

..

 

-

-

 

..

..

Kalmar

..

1,6

 

..

-

 

..

3,7

Gotlands

..

0,0

 

-

..

 

..

0,4

Blekinge

..

..

 

-

..

 

..

..

Skåne

..

10,7

 

..

..

 

..

0,9

Hallands

..

..

 

..

..

 

..

0,6

Västra Götalands

0,6

3,7

 

4,7

3,3

 

1,3

1,0

Värmlands

..

..

 

..

..

 

..

2,7

Örebro

..

0,2

 

..

..

 

..

6,5

Västmanlands

1,2

0,3

 

..

..

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

-

 

..

1,4

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

1,7

Västernorrlands

-

..

 

-

-

 

..

10,8

Jämtlands

-

-

 

-

-

 

..

..

Västerbottens

..

-

 

-

-

 

..

0,9

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

..

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

10,4

 

..

..

 

..

1,0

Götalands mellanbygder

0,0

2,9

 

..

..

 

0,0

0,7

Götalands norra slättbygder

0,1

2,2

 

4,0

2,9

 

..

0,6

Svealands slättbygder

2,1

3,4

 

4,7

..

 

..

2,9

Götalands skogsbygder

..

..

 

..

..

 

1,2

3,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

9,3

0,0

 

..

..

 

..

3,9

Nedre Norrland

..

..

 

-

..

 

0,3

2,5

Övre Norrland

..

-

 

-

-

 

..

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

2,2

3,5

 

4,1

2,4

 

1,2

1,3

2005

3,4

1,4

 

5,2

0,9

 

3,3

1,2

2004

6,8

2,9

 

8,7

1,2

 

5,5

1,9

2003

9,8

2,0

 

.. 1

.. 1

 

4,0

1,4


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) 2004 är första året som grödan ingår i skördestatistiken.