Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2006

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

21. Cereals. Area harvested as green fodder in 2006

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

2,1

 

..

..

 

..

..

Uppsala

20

1,2

 

0

0,0

 

..

..

Södermanlands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Östergötlands

0

0,0

 

0

0,2

 

0

0,0

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

..

..

 

..

..

 

..

..

Gotlands

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Blekinge

..

..

 

..

..

 

..

..

Skåne

..

..

 

30

4,2

 

..

..

Hallands

..

..

 

..

..

 

..

..

Västra Götalands

50

1,4

 

0

0,2

 

10

0,9

Värmlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Örebro

..

..

 

..

..

 

..

..

Västmanlands

0

0,0

 

20

2,1

 

..

..

Dalarnas

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

40

9,4

 

50

11,3

Götalands norra slättbygder

50

1,0

 

0

0,2

 

10

0,8

Svealands slättbygder

40

0,6

 

20

0,9

 

0

0,4

Götalands skogsbygder

20

2,0

 

0

0,0

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

40

5,7

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

100

0,8

 

160

2,3

 

60

2,0

2005

120

0,9

 

160

1,6

 

60

2,3

2004

30

0,2

 

60

0,6

 

30

0,8

2003

80

0,6

 

100

1,1

 

40

1,3


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)  Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2006

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

21 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2006

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

 

..

..

 

50

5,8

Uppsala

-

-

 

10

0,7

 

30

2,2

Södermanlands

-

-

 

20

4,7

 

70

3,8

Östergötlands

-

-

 

0

0,8

 

130

9,4

Jönköpings

-

-

 

90

11,7

 

300

27,5

Kronobergs

-

-

 

..

..

 

..

..

Kalmar

-

-

 

110

22,3

 

70

13,1

Gotlands

..

..

 

60

5,9

 

60

15,0

Blekinge

-

-

 

..

..

 

..

..

Skåne

-

-

 

70

7,2

 

180

26,0

Hallands

-

-

 

20

5,9

 

20

4,8

Västra Götalands

-

-

 

430

20,5

 

300

2,6

Värmlands

-

-

 

120

10,9

 

280

7,7

Örebro

-

-

 

..

..

 

60

7,2

Västmanlands

-

-

 

40

7,5

 

120

4,6

Dalarnas

-

-

 

0

0,0

 

10

1,4

Gävleborgs

-

-

 

180

10,3

 

220

17,0

Västernorrlands

-

-

 

100

9,9

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

30

2,9

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

40

3,2

 

..

..

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

-

 

10

1,2

 

20

5,7

Götalands mellanbygder

..

..

 

220

13,3

 

160

14,7

Götalands norra slättbygder

-

-

 

140

9,0

 

80

0,9

Svealands slättbygder

-

-

 

170

6,3

 

430

4,5

Götalands skogsbygder

-

-

 

330

13,9

 

1 070

18,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

-

 

190

9,8

 

260

7,4

Nedre Norrland

-

-

 

230

5,8

 

250

17,7

Övre Norrland

-

-

 

80

4,1

 

280

36,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

..

..

 

1 390

8,4

 

2 570

8,2

2005

..

..

 

2 060

9,5

 

3 060

9,1

2004

..

..

 

540

2,4

 

920

2,6

2003

..

..

 

910

4,3

 

3 060

9,0


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2006

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

21 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2006

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Spannmål totalt

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

80

19,8

 

190

7,5

Uppsala

..

..

 

420

38,8

 

520

8,2

Södermanlands

10

4,3

 

140

33,8

 

250

5,1

Östergötlands

50

7,5

 

300

33,0

 

490

7,6

Jönköpings

..

..

 

500

65,6

 

910

27,5

Kronobergs

..

..

 

290

79,9

 

440

39,8

Kalmar

..

..

 

320

57,6

 

520

24,6

Gotlands

..

..

 

320

61,7

 

450

17,0

Blekinge

..

..

 

40

75,8

 

90

29,7

Skåne

..

..

 

460

52,4

 

830

18,9

Hallands

..

..

 

280

60,5

 

360

14,8

Västra Götalands

200

12,6

 

2 580

57,2

 

3 570

13,7

Värmlands

..

..

 

810

71,1

 

1 230

18,4

Örebro

..

..

 

230

74,8

 

340

18,1

Västmanlands

..

..

 

70

20,6

 

240

3,8

Dalarnas

..

..

 

290

62,4

 

300

9,8

Gävleborgs

-

-

 

1 030

81,4

 

1 470

32,7

Västernorrlands

..

..

 

1 330

100,0

 

1 510

57,3

Jämtlands

-

-

 

1 180

95,2

 

1 210

50,2

Västerbottens

-

-

 

580

77,6

 

740

31,2

Norrbottens

-

-

 

340

71,7

 

540

34,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

250

69,9

 

310

10,3

Götalands mellanbygder

40

11,1

 

640

57,2

 

1 160

19,7

Götalands norra slättbygder

200

11,2

 

1 680

52,8

 

2 150

9,4

Svealands slättbygder

90

9,3

 

1 130

38,0

 

1 880

7,4

Götalands skogsbygder

80

7,3

 

2 350

60,9

 

3 850

25,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

1 100

63,3

 

1 620

18,7

Nedre Norrland

..

..

 

3 390

93,7

 

3 870

42,7

Övre Norrland

-

-

 

1 050

76,0

 

1 440

34,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

470

10,0

 

11 700

64,1

 

16 450

17,5

2005

170

3,9

 

11 660

61,6

 

17 300

16,5

2004

40

0,8

 

6 930

37,1

 

8 550

8,0

2003

100

2,3

 

10 780

60,5

 

15 100

14,7


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.