Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Vårvete. Skörd 2006. Konventionell odling

2b. Spring wheat. Harvest in 2006. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

15

..

..

700

Uppsala

83

4 550

1,7

4 350

Södermanlands

41

4 470

3,4

1 910

Östergötlands

33

4 560

2,5

1 580

Jönköpings

6

..

..

100

Kronobergs

3

..

..

120

Kalmar

23

4 050

6,7

600

Gotlands

38

3 490

4,8

1 890

Blekinge

15

..

..

960

Skåne

132

3 760

1,8

9 390

Hallands

48

4 710

2,7

2 130

Västra Götalands

30

4 960

2,8

2 050

Värmlands

4

..

..

270

Örebro

65

4 960

1,9

4 850

Västmanlands

69

4 300

2,8

4 180

Dalarnas

12

..

..

400

Gävleborgs

10

..

..

300

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

0

Västerbottens

-

-

-

0

Norrbottens

1

..

..

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

143

4 140

1,5

8 940

Götalands mellanbygder

94

3 520

2,9

5 330

Götalands norra slättbygder

53

4 920

1,9

2 910

Svealands slättbygder

267

4 590

1,2

15 540

Götalands skogsbygder

36

3 910

4,1

1 660

Mellersta Sveriges skogsb

24

4 160

3,4

1 070

Nedre Norrland

10

..

..

320

Övre Norrland

1

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2006

628

4 300

0,9

35 780

2005

1 020

5 090

0,8

48 570

2004

779

5 150

0,7

43 410

2003

736

5 290

0,6

38 920


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.