Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder 2006

Hektar och procent total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

22. Peas and field beans. Area harvested as green fodder in 2006

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Ärter

 

Åkerbönor

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

-

-

Uppsala

10

1,7

 

..

..

Södermanlands

20

5,2

 

..

..

Östergötlands

10

2,4

 

0

0,0

Jönköpings

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

-

-

Kalmar

..

..

 

-

-

Gotlands

..

..

 

-

-

Blekinge

..

..

 

-

-

Skåne

..

..

 

..

..

Hallands

..

..

 

..

..

Västra Götalands

30

2,8

 

10

0,3

Värmlands

..

..

 

..

..

Örebro

..

..

 

..

..

Västmanlands

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

-

-

Gävleborgs

..

..

 

..

..

Västernorrlands

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

..

..

Götalands mellanbygder

40

13,8

 

-

-

Götalands norra slättbygder

40

3,0

 

0

0,0

Svealands slättbygder

40

2,3

 

20

2,9

Götalands skogsbygder

..

..

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

10

2,8

 

..

..

Nedre Norrland

-

-

 

-

-

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2006

180

4,3

 

40

1,0

2005

100

1,8

 

160

3,6

2004

300

4,8

 

30

0,8

2003

510

8,1

 

.. 2

.. 2


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

2) 2004 är första året som grödan ingår i skördestatistiken.