Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder 2006

Hektar och procent total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

23. Rape/turnip rape and oil flax. Area harvested as green fodder in 2006

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Raps och rybs

 

Oljelin

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

-

-

Uppsala

0

0,0

 

..

..

Södermanlands

..

..

 

..

..

Östergötlands

20

6,1

 

-

-

Jönköpings

..

..

 

..

..

Kronobergs

-

-

 

-

-

Kalmar

..

..

 

..

..

Gotlands

..

..

 

..

..

Blekinge

..

..

 

-

-

Skåne

0

0,0

 

..

..

Hallands

10

4,0

 

..

..

Västra Götalands

100

5,5

 

..

..

Värmlands

0

0,0

 

-

-

Örebro

..

..

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

-

-

Gävleborgs

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

Västerbottens

..

..

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

1,8

 

..

..

Götalands mellanbygder

30

6,1

 

..

..

Götalands norra slättbygder

90

4,9

 

..

..

Svealands slättbygder

0

0,0

 

..

..

Götalands skogsbygder

160

25,3

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

0

0,6

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

-

-

Övre Norrland

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2006

220

5,0

 

..

..

2005

160

3,8

 

20

2,6

2004

0

0,1

 

..

..

2003

10

0,3

 

..

..


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.