Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Spannmål, trindsäd och oljeväxter 2006. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

24. Cereals, dried pulses and oilseed crops in 2006. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall av företag

Vägran

Annan orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

60

57

3

0

Uppsala

146

139

7

0

Södermanlands

105

100

4

1

Östergötlands

155

148

3

4

Jönköpings

72

70

2

0

Kronobergs

35

33

0

2

Kalmar

65

62

1

2

Gotlands

75

74

1

0

Blekinge

23

23

0

0

Skåne

119

114

4

2

Hallands

66

64

2

0

Västra Götalands

214

202

6

6

Värmlands

128

120

3

5

Örebro

51

49

1

1

Västmanlands

141

134

5

2

Dalarnas

70

67

2

1

Gävleborgs

83

82

1

0

Västernorrlands

57

57

0

0

Jämtlands

51

51

0

0

Västerbottens

53

51

1

1

Norrbottens

39

38

0

1

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

89

85

4

0

Götalands mellanbygder

168

163

3

3

Götalands norra slättbygder

254

240

6

8

Svealands slättbygder

561

532

23

6

Götalands skogsbygder

280

271

4

5

Mellersta Sveriges skogsbygder

173

165

4

4

Nedre Norrland

186

185

1

 

Övre Norrland

97

94

1

2

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2006

1 808

1 735

46

28

2005

1 603

1 539

31

33

2004

1 601

1 518

39

44

2003

1 303

1 231

30

42


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.