Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Matpotatis 2006. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

25. Table potatoes in 2006. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

3

2

1

Uppsala

3

2

1

Södermanlands

1

1

0

Östergötlands

9

7

2

Jönköpings

3

3

0

Kronobergs

4

4

0

Kalmar

7

7

0

Gotlands

11

11

0

Blekinge

9

9

0

Skåne

15

14

1

Hallands

4

4

0

Västra Götalands

38

33

5

Värmlands

8

7

1

Örebro

3

3

0

Västmanlands

2

2

0

Dalarnas

19

16

3

Gävleborgs

20

18

2

Västernorrlands

15

14

1

Jämtlands

11

11

0

Västerbottens

5

5

0

Norrbottens

10

9

1

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

9

9

0

Götalands mellanbygder

28

28

0

Götalands norra slättbygder

19

16

3

Svealands slättbygder

11

9

2

Götalands skogsbygder

42

37

5

Mellersta Sveriges skogsbygder

24

20

4

Nedre Norrland

52

49

3

Övre Norrland

15

14

1

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2006

200

182

18

2005

200

184

16

2004

209

197

12

2003

223

213

10


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.