Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

26. Slåttervall och betesvall 2006. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

26. Temporary grasses and grazings in 2006. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

23

19

4

Uppsala

20

19

1

Södermanlands

19

15

4

Östergötlands

29

25

4

Jönköpings

25

22

3

Kronobergs

15

13

2

Kalmar

14

13

1

Gotlands

28

24

4

Blekinge

8

8

0

Skåne

35

27

8

Hallands

28

24

1

Västra Götalands

106

92

14

Värmlands

42

36

6

Örebro

11

8

3

Västmanlands

9

8

1

Dalarnas

11

9

2

Gävleborgs

34

28

6

Västernorrlands

21

20

1

Jämtlands

16

16

0

Västerbottens

14

12

2

Norrbottens

13

10

3

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

30

23

7

Götalands mellanbygder

55

49

6

Götalands norra slättbygder

65

53

12

Svealands slättbygder

93

80

13

Götalands skogsbygder

125

112

13

Mellersta Sveriges skogsbygder

58

46

12

Nedre Norrland

64

59

5

Övre Norrland

31

26

5

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2006

521

448

73

2005

525

442

83

2004

522

448

74

2003

526

469

57


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.