Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Höstråg. Skörd 2006. Ekologisk odling

3a. Winter rye. Harvest in 2006. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

60

16,7

..

..

..

Uppsala

15

..

..

240

16,6

..

..

..

Södermanlands

10

..

..

270

30,8

..

..

..

Östergötlands

21

2 960

3,3

400

14,6

1 200

3,3

53

Jönköpings

1

..

..

0

50,1

..

..

..

Kronobergs

2

..

..

20

73,4

..

..

..

Kalmar

3

..

..

90

32,6

..

..

..

Gotlands

16

..

..

170

31,1

..

..

..

Blekinge

1

..

..

0

0,4

..

..

..

Skåne

17

..

..

390

3,9

..

..

..

Hallands

15

..

..

140

37,0

..

..

..

Västra Götalands

24

2 710

8,2

700

19,3

1 900

8,2

48

Värmlands

4

..

..

70

19,6

..

..

..

Örebro

5

..

..

30

2,0

..

..

..

Västmanlands

10

..

..

210

50,4

..

..

..

Dalarnas

5

..

..

90

21,5

..

..

..

Gävleborgs

1

..

..

10

56,9

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

18

..

..

280

5,1

..

..

..

Götalands mellanbygder

27

1 970

8,7

410

7,6

800

9,6

39

Götalands norra slättbygder

35

2 960

5,5

950

16,8

2 800

5,5

52

Svealands slättbygder

45

2 240

1,9

840

18,5

1 900

1,9

50

Götalands skogsbygder

16

..

..

260

22,5

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

11

..

..

150

17,1

..

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

10

31,6

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

153

2 480

2,9

2 920

12,6

7 300

3,0

47

2005

121

3 060

2,0

2 740

12,8

8 370

2,3

56

2004

166

3 095

1,2

3 360

13,9

10 400

1,2

53

2003

112

2 660

1,9

2 620

10,9

6 900

1,9

52


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0701. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.