Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Höstråg. Skörd 2006. Konventionell odling

3b. Winter rye. Harvest in 2006. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

13

..

..

320

Uppsala

35

4 520

4,3

1 230

Södermanlands

18

..

..

610

Östergötlands

51

5 590

2,7

2 360

Jönköpings

-

-

-

0

Kronobergs

-

-

-

10

Kalmar

9

..

..

180

Gotlands

11

..

..

390

Blekinge

3

..

..

120

Skåne

130

5 740

2,5

9 770

Hallands

8

..

..

240

Västra Götalands

51

5 640

3,0

2 930

Värmlands

3

..

..

290

Örebro

34

4 390

4,4

1 360

Västmanlands

4

..

..

210

Dalarnas

7

..

..

320

Gävleborgs

1

..

..

10

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

84

6 230

1,7

5 130

Götalands mellanbygder

64

5 090

4,6

5 180

Götalands norra slättbygder

92

5 690

2,2

4 700

Svealands slättbygder

101

4 510

2,4

3 700

Götalands skogsbygder

19

..

..

880

Mellersta Sveriges skogsb

18

..

..

720

Nedre Norrland

-

-

-

20

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2006

378

5 310

1,4

20 350

2005

450

5 480

1,8

18 510

2004

470

5 820

1,0

20 840

2003

533

5 090

1,2

21 530


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.