Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Höstkorn. Skörd 2006. Konventionell odling

4b. Winter barley. Harvest in 2006. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

0

Uppsala

1

..

..

70

Södermanlands

-

-

-

20

Östergötlands

5

..

..

200

Jönköpings

1

..

..

20

Kronobergs

-

-

-

0

Kalmar

30

3 530

9,8

1 270

Gotlands

28

4 180

5,8

920

Blekinge

2

..

..

80

Skåne

43

5 620

3,8

2 390

Hallands

3

..

..

130

Västra Götalands

5

..

..

400

Värmlands

-

-

-

0

Örebro

-

-

-

20

Västmanlands

1

..

..

90

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

31

6 200

3,3

1 540

Götalands mellanbygder

69

4 040

5,0

3 120

Götalands norra slättbygder

10

..

..

550

Svealands slättbygder

4

..

..

190

Götalands skogsbygder

6

..

..

200

Mellersta Sveriges skogsb

-

-

-

20

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2006

120

4 750

3,6

5 620

2005

116

5 800

2,1

5 310

2004

106

5 600

2,6

5 190

2003

142

4 540

2,7

6 210


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.