Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006

JO 16 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Vårkorn. Skörd 2006. Ekologisk odling

5a. Spring barley. Harvest in 2006. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

13

..

..

200

2,9

..

..

..

Uppsala

33

2 510

2,3

840

3,2

2 100

2,3

60

Södermanlands

25

2 080

7,1

460

4,8

1 000

7,7

55

Östergötlands

28

3 180

4,0

400

3,0

1 300

4,0

76

Jönköpings

30

1 900

6,9

700

15,1

1 300

10,3

79

Kronobergs

11

..

..

180

8,6

..

..

..

Kalmar

20

1 530

15,5

390

3,1

600

19,3

63

Gotlands

42

2 100

4,9

890

6,3

1 900

5,6

69

Blekinge

13

..

..

110

3,0

..

..

..

Skåne

44

2 460

4,9

880

1,1

2 200

5,3

58

Hallands

24

2 730

3,3

390

2,0

1 100

6,8

69

Västra Götalands

28

2 240

8,8

1 670

5,1

3 800

13,6

59

Värmlands

23

1 670

9,4

970

10,5

1 600

10,8

51

Örebro

10

..

..

190

1,4

..

..

..

Västmanlands

22

2 090

4,1

430

2,3

900

8,7

54

Dalarnas

29

1 660

7,2

1 060

11,0

1 800

7,2

54

Gävleborgs

33

1 490

10,7

1 570

15,3

2 300

11,4

68

Västernorrlands

17

..

..

940

25,3

..

..

..

Jämtlands

20

2 560

7,1

1 070

57,5

2 700

7,4

91

Västerbottens

19

..

..

1 050

12,4

..

..

..

Norrbottens

11

..

..

860

24,0

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

37

2 740

4,1

650

1,0

1 800

4,1

62

Götalands mellanbygder

68

2 020

3,8

1 450

2,9

2 900

5,0

62

Götalands norra slättbygder

38

2 790

9,3

1 370

4,0

3 800

10,4

67

Svealands slättbygder

109

2 260

2,2

2 500

3,2

5 700

3,4

57

Götalands skogsbygder

92

2 090

4,0

2 060

7,0

4 300

8,8

70

Mellersta Sveriges skogsb

50

1 710

6,8

1 720

9,5

3 000

8,1

62

Nedre Norrland

71

1 770

5,9

3 650

23,6

6 500

6,2

74

Övre Norrland

30

1 860

6,3

1 920

15,9

3 600

6,5

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

495

2 060

1,9

15 290

5,1

31 500

2,4

56

2005

479

2 300

2,1

19 610

5,4

45 200

2,8

53

2004

509

2 540

1,9

21 620

5,6

54 800

2,0

58

2003

425

2 410

1,7

20 190

5,6

48 600

2,0

56


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0701. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.