Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007

JO 16 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Höstvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

2. Vårvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

3. Höstråg. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

4. Höstkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

5. Vårkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

6. Havre. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

7. Rågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

8. Blandsäd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

9. Majs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

10. Ärter. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

11. Åkerbönor. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

12. Höstraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

13. Vårraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

14. Höstrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

15. Vårrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

16. Oljelin. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

17. Matpotatis. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

18. Potatis för stärkelse. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

19. Slåttervall. Första skörd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

20. Slåttervall. Återväxt och total inbärgad vallskörd. Hektarskörd och totalskörd 2007

21. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2007, hektar

22. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2007, procent

23. Spannmål. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2007

24. Spannmål totalt, ärter och åkerbönor. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2007

25. Höstraps, vårraps och höstrybs. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2007

26. Vårrybs, raps/rybs samt oljelin. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2007

27. Potatis. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2007

28. Spannmål. Areal skördad som grönfoder

29. Spannmål totalt, ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder

30. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder

31. Spannmål, ärter och oljeväxter. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2007

32. Potatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta samt bortfall 2007

33. Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2007

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure