Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007

JO 16 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

1. Winter wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2007

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

100

5 600

1,4

13 690

76 600

1,4

Uppsala

186

6 240

1,2

30 460

190 000

1,2

Södermanlands

167

5 750

0,9

24 200

139 100

0,9

Östergötlands

259

6 670

0,8

45 400

302 700

0,8

Jönköpings

21

4 860

13,1

920

4 500

13,1

Kronobergs

10

..

..

340

..

..

Kalmar

102

6 090

1,7

9 700

59 100

1,7

Gotlands

88

4 940

2,7

5 730

28 300

2,7

Blekinge

34

5 830

3,3

1 930

11 200

3,6

Skåne

484

7 570

0,6

91 230

690 400

0,6

Hallands

76

6 110

2,2

8 370

51 100

2,2

Västra Götalands

357

5 940

1,1

58 340

346 400

1,1

Värmlands

42

5 060

4,8

3 080

15 600

4,8

Örebro

107

6 250

1,5

11 690

73 000

1,5

Västmanlands

146

5 840

2,6

15 680

91 600

2,6

Dalarnas

31

5 190

3,2

1 440

7 500

5,3

Gävleborgs

10

..

..

720

..

..

Västernorrlands

3

..

..

50

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

433

7 580

0,6

78 670

596 200

0,6

Götalands mellanbygder

290

6 440

1,1

31 500

202 800

1,1

Götalands norra slättbygder

526

6 300

0,7

92 300

581 500

0,7

Svealands slättbygder

728

5 930

0,7

95 820

568 100

0,7

Götalands skogsbygder

155

5 680

2,7

15 580

88 500

2,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

82

5 840

2,3

8 750

51 200

2,4

Nedre Norrland

9

..

..

360

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2007

2 223

6 460

0,4

322 990

2 087 800

0,4

2006

2 252

5 660

0,6

317 400

1 795 200

0,6

2005

2 214

6 630

0,6

295 090

1 957 000

0,6

2004

2 390

6 180

0,5

349 700

2 159 400

0,5

2003

2 424

5 560

0,7

363 910

2 025 400

0,7

2002

2 275

6 400

0,5

285 060

1 823 200

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2002-2006

 

6 090

 

322 230

1 952 000

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.

3) Tidigare redovisade uppgifter för 2002-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.