Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007

JO 16 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Ärter. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

10. Peas. Yield per hectare, crop area and total production in 2007

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

15

..

..

410

..

..

Uppsala

38

3 070

5,8

1 810

5 600

5,8

Södermanlands

38

2 780

4,1

910

2 500

4,3

Östergötlands

73

3 010

3,7

2 670

8 100

4,0

Jönköpings

5

..

..

80

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

..

..

Kalmar

35

3 180

4,6

1 050

3 300

4,6

Gotlands

36

2 690

7,0

910

2 500

8,1

Blekinge

2

..

..

20

..

..

Skåne

24

3 590

3,7

1 030

3 700

5,1

Hallands

5

..

..

270

..

..

Västra Götalands

60

2 170

6,3

2 100

4 500

6,6

Värmlands

16

..

..

320

..

..

Örebro

25

3 190

3,7

710

2 300

3,7

Västmanlands

38

2 840

3,1

850

2 400

3,1

Dalarnas

6

..

..

160

..

..

Gävleborgs

2

..

..

20

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

10

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

19

..

..

910

..

..

Götalands mellanbygder

80

2 980

3,6

2 300

6 800

4,2

Götalands norra slättbygder

115

2 670

3,6

3 960

10 600

3,7

Svealands slättbygder

164

2 930

2,0

4 840

14 200

2,1

Götalands skogsbygder

24

2 410

11,4

760

1 800

13,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

16

..

..

530

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

40

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2007

419

2 850

1,7

13 340

38 000

1,8

2006

586

2 630

1,4

19 320

50 800

1,7

2005

758

2 710

1,3

24 160

65 400

1,3

2004

800

3 300

1,1

26 640

88 000

1,2

2003

773

3 270

2,2

24 160

79 100

2,2

2002

934

3 130

1,2

26 990

84 400

1,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2002-2006

 

3 010

 

24 250

73 500

 


Anm. Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 29.