Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007

JO 16 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Åkerbönor. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

11. Field beans. Yield per hectare, crop area and total production in 2007

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

20

..

..

Uppsala

3

..

..

140

..

..

Södermanlands

2

..

..

150

..

..

Östergötlands

16

..

..

860

..

..

Jönköpings

-

-

-

20

..

..

Kronobergs

-

-

-

0

..

..

Kalmar

-

-

-

-

-

-

Gotlands

2

..

..

30

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

11

..

..

550

..

..

Hallands

9

..

..

360

..

..

Västra Götalands

61

1 880

6,0

2 930

5 500

6,2

Värmlands

4

..

..

130

..

..

Örebro

2

..

..

60

..

..

Västmanlands

2

..

..

80

..

..

Dalarnas

1

..

..

0

..

..

Gävleborgs

1

..

..

30

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

13

..

..

730

..

..

Götalands mellanbygder

5

..

..

70

..

..

Götalands norra slättbygder

67

2 160

4,5

3 240

7 000

4,7

Svealands slättbygder

13

..

..

530

..

..

Götalands skogsbygder

11

..

..

540

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

6

..

..

260

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2007

115

2 100

4,3

5 360

11 300

4,4

2006

117

2 130

3,4

6 120

13 000

3,6

2005

146

2 320

3,6

6 430

14 900

4,1

2004

101

2 260

4,0

5 510

12 400

4,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2006

 

2 240

 

6 020

13 400

 


Anm. Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 29.