Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007

JO 16 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Höstraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

12. Winter rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2007

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

30

2 690

5,4

1 330

3 600

5,4

Uppsala

38

3 000

3,6

1 330

4 000

3,6

Södermanlands

36

2 810

4,2

1 000

2 800

4,2

Östergötlands

140

3 390

1,3

8 890

30 200

1,3

Jönköpings

12

..

..

180

..

..

Kronobergs

4

..

..

50

..

..

Kalmar

63

3 230

2,5

2 540

8 200

2,5

Gotlands

75

2 690

1,9

2 570

6 900

1,9

Blekinge

19

..

..

390

..

..

Skåne

323

3 000

1,3

21 020

63 100

1,3

Hallands

55

2 940

3,1

1 730

5 100

3,1

Västra Götalands

186

2 990

1,8

8 450

25 300

1,8

Värmlands

7

..

..

210

..

..

Örebro

16

..

..

460

..

..

Västmanlands

13

..

..

180

..

..

Dalarnas

1

..

..

..

..

..

Gävleborgs

1

..

..

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

286

3 090

1,1

17 170

53 100

1,1

Götalands mellanbygder

219

2 850

2,0

10 120

28 800

2,0

Götalands norra slättbygder

291

3 190

1,2

15 390

49 100

1,2

Svealands slättbygder

138

2 830

2,0

4 390

12 400

2,1

Götalands skogsbygder

68

2 840

4,9

2 330

6 600

4,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

17

..

..

930

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2007

1 019

3 040

0,7

50 330

153 100

0,7

2006

942

3 190

0,6

47 630

151 700

0,6

2005

788

3 230

0,7

34 970

113 100

0,7

2004

817

3 430

0,7

37 490

128 600

0,7

2003

562

2 860

0,8

23 350

66 700

0,8

2002

751

2 910

0,8

31 220

90 900

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2002-2006

 

3 120

 

34 930

110 200

 


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 30.