Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007

JO 16 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Vårraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

13. Spring rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2007

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

48

1 760

2,6

2 120

3 700

2,6

Uppsala

109

2 060

2,2

5 940

12 200

2,2

Södermanlands

84

1 920

1,6

4 120

7 900

1,6

Östergötlands

81

1 920

2,5

3 760

7 200

2,5

Jönköpings

3

..

..

60

..

..

Kronobergs

2

..

..

20

..

..

Kalmar

7

..

..

260

..

..

Gotlands

33

1 800

5,7

880

1 600

6,4

Blekinge

7

..

..

120

..

..

Skåne

44

1 890

3,0

2 190

4 200

3,0

Hallands

21

1 450

7,0

700

1 000

7,0

Västra Götalands

111

1 760

2,7

5 740

10 100

2,7

Värmlands

21

1 840

5,8

550

1 000

5,8

Örebro

63

2 070

2,2

3 140

6 500

2,2

Västmanlands

89

1 930

1,7

3 230

6 200

1,8

Dalarnas

5

..

..

80

..

..

Gävleborgs

1

..

..

40

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

40

1 750

3,9

1 700

3 000

3,9

Götalands mellanbygder

47

1 780

4,5

1 700

3 000

4,7

Götalands norra slättbygder

158

1 830

2,2

7 840

14 400

2,2

Svealands slättbygder

403

1 980

1,0

18 500

36 700

1,0

Götalands skogsbygder

53

1 820

2,9

2 060

3 700

2,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

28

1 810

4,7

1 150

2 100

4,7

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

20

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2007

729

1 910

0,8

32 980

63 000

0,8

2006

764

1 700

0,9

34 990

59 700

1,0

2005

913

1 890

1,0

38 510

72 700

1,0

2004

814

2 240

0,6

36 690

82 300

0,6

2003

723

1 920

0,8

26 670

51 100

0,8

2002

630

2 110

0,9

21 900

46 300

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2002-2006

 

1 970

 

31 750

62 400

 


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 30.