Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007

JO 16 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Vårrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

15. Spring turnip rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2007

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

120

..

..

Uppsala

7

..

..

340

..

..

Södermanlands

6

..

..

260

..

..

Östergötlands

8

..

..

340

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

1

..

..

..

..

..

Kalmar

-

-

-

-

-

-

Gotlands

5

..

..

120

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

-

-

-

20

..

..

Hallands

1

..

..

60

..

..

Västra Götalands

14

..

..

660

..

..

Värmlands

12

..

..

410

..

..

Örebro

8

..

..

170

..

..

Västmanlands

4

..

..

100

..

..

Dalarnas

19

..

..

400

..

..

Gävleborgs

10

..

..

220

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

10

..

..

Norrbottens

3

..

..

30

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

50

..

..

Götalands mellanbygder

5

..

..

120

..

..

Götalands norra slättbygder

17

..

..

790

..

..

Svealands slättbygder

34

1 440

7,6

1 160

1 700

7,6

Götalands skogsbygder

5

..

..

210

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

31

1 080

6,5

840

900

6,6

Nedre Norrland

3

..

..

80

..

..

Övre Norrland

3

..

..

40

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2007

99

1 330

5,4

3 300

4 400

5,4

2006

190

1 170

3,7

6 210

7 300

3,8

2005

184

1 370

2,6

7 080

9 700

2,6

2004

221

1 660

2,0

8 320

13 800

2,0

2003

242

1 360

1,5

7 730

10 500

1,5

2002

324

1 510

1,5

12 410

18 700

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2002-2006

 

1 410

 

8 350

12 000

 


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 30.