Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007

JO 16 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Oljelin. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

16. Oil flax. Yield per hectare, crop area and total production in 2007

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

130

..

..

Uppsala

15

..

..

490

..

..

Södermanlands

12

..

..

400

..

..

Östergötlands

38

2 070

2,7

1 520

3 200

2,7

Jönköpings

-

-

-

0

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

40

..

..

Gotlands

1

..

..

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

8

..

..

260

..

..

Hallands

3

..

..

20

..

..

Västra Götalands

19

..

..

1 140

..

..

Värmlands

-

-

-

-

-

-

Örebro

5

..

..

120

..

..

Västmanlands

6

..

..

140

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

1

..

..

0

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

180

..

..

Götalands mellanbygder

3

..

..

170

..

..

Götalands norra slättbygder

53

1 690

4,4

2 450

4 100

4,4

Svealands slättbygder

42

1 330

5,7

1 220

1 600

5,7

Götalands skogsbygder

1

..

..

40

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

6

..

..

260

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2007

113

1 560

3,3

4 320

6 700

3,3

2006

190

1 370

2,3

8 690

11 900

2,4

2005

236

1 600

2,2

9 850

15 700

2,2

2004

145

2 020

1,5

5 740

11 600

1,5

2003

109

1 850

2,5

3 710

6 900

2,5

2002

88

1 700

3,1

3 080

5 200

3,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2002-2006

 

1 710

 

6 210

10 300

 


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 30.