Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007

JO 16 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Matpotatis. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

17. Table potatoes. Yield per hectare, crop area and total production in 2007

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd tot,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

..

110

..

..

Uppsala

12

..

..

..

300

..

..

Södermanlands

4

..

..

..

90

..

..

Östergötlands

79

32 230

29 190

1,6

1 790

52 100

1,6

Jönköpings

14

..

..

..

280

..

..

Kronobergs

12

..

..

..

130

..

..

Kalmar

31

33 480

30 900

4,0

470

14 600

4,0

Gotlands

39

32 770

30 250

2,5

870

26 300

2,5

Blekinge

13

..

..

..

140

..

..

Skåne

279

28 910

27 040

1,6

6 590

178 100

1,6

Hallands

96

29 660

27 450

2,2

2 450

67 200

2,2

Västra Götalands

110

31 340

28 350

1,6

3 220

91 300

1,6

Värmlands

35

26 630

23 710

6,1

560

13 200

6,1

Örebro

35

33 110

29 510

1,7

680

20 000

1,7

Västmanlands

9

..

..

..

60

..

..

Dalarnas

53

28 400

24 890

3,8

880

21 900

3,8

Gävleborgs

33

21 260

18 710

6,5

310

5 700

6,5

Västernorrlands

26

12 250

10 680

12,0

210

2 200

12,0

Jämtlands

16

..

..

..

180

..

..

Västerbottens

37

21 340

17 110

5,4

400

6 800

5,4

Norrbottens

37

21 720

17 270

2,4

630

10 900

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

239

30 200

28 160

1,7

5 940

167 400

1,7

Götalands mellanbygder

198

28 130

26 210

1,5

4 190

109 800

1,5

Götalands norra slättbygder

155

32 730

29 630

1,0

4 310

127 700

1,0

Svealands slättbygder

76

30 690

27 420

1,4

1 390

38 200

1,4

Götalands skogsbygder

72

25 940

23 480

3,9

1 340

31 400

3,9

Mell Sveriges skogsbygder

64

25 120

22 200

4,2

1 010

22 500

4,2

Nedre Norrland

94

21 850

19 050

4,4

1 090

20 800

4,4

Övre Norrland

76

21 330

17 010

2,7

1 050

17 900

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

974

28 850

26 300

0,8

20 330

534 700

0,8

2006

1 023

28 430

25 990

0,7

20 210

525 300

0,7

2005

1 059

30 810

28 200

0,7

22 080

622 700

0,7

2004

1 076

30 200

27 610

0,8

23 010

635 300

0,8

2003

1 051

28 020

25 580

1,0

21 920

560 800

1,0

2002

1 106

28 990

26 470

0,8

23 140

612 500

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2002-2006

 

29 290

26 770

 

22 070

591 300

 


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.