Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007

JO 16 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Potatis för stärkelse. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

18. Potatoes for processing of starch. Yield per hectare, crop area and total production in 2007

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

..

..

..

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

-

-

-

-

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

10

..

..

Kalmar

26

39 550

39 390

1,8

780

30 700

1,8

Gotlands

-

-

-

-

-

-

-

Blekinge

40

26 570

26 460

6,5

2 460

65 100

6,5

Skåne

96

33 400

33 260

2,6

4 620

153 700

2,6

Hallands

-

-

-

-

10

..

..

Västra Götalands

6

..

..

..

110

..

..

Värmlands

-

-

-

-

-

-

-

Örebro

-

-

-

-

..

..

..

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

..

..

..

Norrbottens

1

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

23

34 770

34 630

5,9

750

26 100

5,9

Götalands mellanbygder

127

31 520

31 400

2,7

6 320

198 500

2,7

Götalands norra slättbygder

6

..

..

..

120

..

..

Svealands slättbygder

-

-

-

-

15

..

..

Götalands skogsbygder

12

..

..

..

800

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

..

..

..

Övre Norrland

1

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

169

31 790

31 660

2,3

8 030

254 300

2,3

2006

162

31 820

31 690

1,9

7 970

252 500

1,9

2005

168

38 930

38 770

1,2

8 370

324 600

1,2

2004

175

39 880

39 720

1,1

8 660

343 800

1,1

2003

179

34 520

34 380

1,4

8 620

296 300

1,4

2002

171

35 190

35 050

1,4

8 590

301 100

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2002-2006

 

36 070

35 920

 

8 440

303 700

 


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för rötskadade knölar.