Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007

JO 16 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Slåttervall. Första skörd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

19. Temporary grasses. First cut. Yield per hectare, crop area and total production in 2007

 

Område

Antal

företag

1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha 1)

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar 2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton 1)

Medel­fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

18

..

..

..

..

..

..

Uppsala

32

3 390

6,9

37 950

4,1

128 600

8,0

Södermanlands

35

3 400

11,3

29 710

9,0

101 200

14,5

Östergötlands

41

3 260

6,7

52 380

5,0

170 800

8,4

Jönköpings

50

3 820

5,5

56 310

3,1

214 900

6,3

Kronobergs

24

3 150

7,7

30 710

3,1

96 700

8,3

Kalmar

46

3 590

6,5

60 900

2,4

218 500

6,9

Gotlands

27

3 390

10,1

32 670

5,6

110 800

11,5

Blekinge

15

..

..

..

..

..

..

Skåne

70

3 650

6,2

76 630

3,7

279 500

7,3

Hallands

37

3 430

4,1

31 250

6,9

107 200

8,0

Västra Götalands

103

3 220

4,3

125 170

3,3

403 300

5,4

Värmlands

51

3 170

4,8

48 240

3,5

152 800

6,0

Örebro

24

3 530

11,8

24 040

9,0

84 900

14,9

Västmanlands

22

3 080

5,9

13 280

11,4

40 900

12,8

Dalarnas

25

3 600

8,6

24 800

6,6

89 400

10,8

Gävleborgs

34

2 970

8,3

35 120

4,1

104 200

9,3

Västernorrlands

22

3 020

6,6

30 230

7,7

91 400

10,1

Jämtlands

20

2 210

8,3

29 870

3,7

66 100

9,1

Västerbottens

32

2 470

7,0

37 160

6,7

91 700

9,7

Norrbottens

17

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

42

4 000

5,9

33 270

6,7

133 200

8,9

Götalands mellanbygder

90

3 560

4,8

102 780

2,7

365 500

5,5

Götalands n:a slättbygder

76

3 020

5,1

77 760

3,8

234 800

6,4

Svealands slättbygder

142

3 380

4,1

133 150

3,7

449 500

5,5

Götalands skogsbygder

196

3 490

3,0

245 010

2,0

856 200

3,6

Mell Sveriges skogsbygder

72

3 310

5,4

82 930

3,1

274 300

6,2

Nedre Norrland

74

2 800

5,0

92 120

3,2

258 000

6,0

Övre Norrland

53

2 430

6,2

65 090

4,3

158 000

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

745

3 270

1,7

831 390

1,2

2 720 800

2,0

2006

780

2 970

1,6

816 400

1,1

2 425 000

1,9

2005

791

3 330

1,6

803 920

1,1

2 674 400

2,0

2004

800

3 290

1,6

754 870

0,9

2 481 300

1,9

2003

790

3 310

1,5

764 360

1,0

2 530 800

1,8

2002

609

3 580

1,7

765 100

1,1

2 737 000

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2002-2006

 

3 300

 

780 930

 

2 569 700

 


 

Anm. Vattenhalt 16,5 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med arealen betesvall och ej utnyttjad vall.