Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007

JO 16 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

2. Spring wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2007

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

18

..

..

760

..

..

Uppsala

75

4 480

2,0

4 950

22 200

2,0

Södermanlands

44

4 280

3,5

2 280

9 700

3,5

Östergötlands

42

4 380

6,2

2 180

9 500

6,2

Jönköpings

4

..

..

100

..

..

Kronobergs

14

..

..

260

..

..

Kalmar

21

3 520

13,9

960

3 400

13,9

Gotlands

44

4 110

4,2

1 650

6 800

7,2

Blekinge

13

..

..

800

..

..

Skåne

102

5 580

2,8

6 520

36 400

3,8

Hallands

46

4 680

3,1

2 200

10 300

3,1

Västra Götalands

75

3 350

4,4

4 960

16 600

4,5

Värmlands

7

..

..

420

..

..

Örebro

54

5 380

2,6

4 260

22 900

2,7

Västmanlands

71

4 310

2,0

3 880

16 800

2,0

Dalarnas

20

3 700

4,7

860

3 200

4,7

Gävleborgs

21

3 550

6,4

500

1 800

11,2

Västernorrlands

-

-

-

30

..

..

Jämtlands

1

..

..

10

..

..

Västerbottens

-

-

-

20

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

118

5 560

1,8

6 140

34 100

1,8

Götalands mellanbygder

87

4 460

3,9

4 990

22 200

5,5

Götalands norra slättbygder

92

3 680

4,4

5 650

20 800

4,4

Svealands slättbygder

261

4 600

1,3

15 510

71 400

1,4

Götalands skogsbygder

60

3 670

8,0

2 590

9 500

8,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

40

3 890

4,5

2 170

8 400

4,6

Nedre Norrland

14

..

..

500

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2007

672

4 470

1,3

37 530

167 900

1,5

2006

754

4 030

0,9

42 750

172 200

1,0

2005

1 054

4 910

0,8

59 030

289 800

0,9

2004

960

4 740

0,9

53 400

252 900

0,9

2003

897

4 900

0,6

47 080

230 800

0,7

2002

1 081

4 900

0,7

54 080

264 900

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2002-2006

 

4 700

 

51 270

242 100

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.

3) Tidigare redovisade uppgifter för 2002-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.