Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007

JO 16 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Slåttervall. Återväxt och total inbärgad vallskörd. Hektarskörd och totalskörd 2007

20. Temporary grasses. Regrowth and total production. Yield per hectare and total production in 2007

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1, 2)

Medelfel, procent

Total in­bärgad återväxt­skörd, ton 1, 2)

Medelfel, procent

 

Inbärgad vallskörd, kg/ha 1)

Total inbärgad vallskörd, ton 1)

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

Uppsala

1 440

23,1

54 700

23,4

 

4 830

183 200

Södermanlands

2 080

18,4

61 900

20,5

 

5 490

163 100

Östergötlands

1 910

13,9

100 100

14,7

 

5 170

270 900

Jönköpings

1 770

11,6

99 900

12,0

 

5 590

314 800

Kronobergs

2 290

20,1

70 400

20,3

 

5 440

167 100

Kalmar

2 390

10,8

145 300

11,0

 

5 970

363 800

Gotlands

1 960

18,3

63 900

19,1

 

5 350

174 700

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

Skåne

2 180

15,5

166 900

15,9

 

5 820

446 400

Hallands

3 220

11,5

100 600

13,4

 

6 650

207 700

Västra Götalands

1 960

11,5

245 300

12,0

 

5 180

648 500

Värmlands

920

18,5

44 300

18,9

 

4 080

197 100

Örebro

1 470

30,0

35 300

31,3

 

5 000

120 200

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

Dalarnas

1 190

27,8

29 500

28,6

 

4 790

118 900

Gävleborgs

1 220

18,2

43 000

18,6

 

4 190

147 200

Västernorrlands

940

28,1

28 500

29,1

 

3 970

120 000

Jämtlands

610

27,3

18 300

27,6

 

2 820

84 300

Västerbottens

1 440

15,1

53 300

16,5

 

3 900

145 000

Norrbottens

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 270

10,2

108 800

12,2

 

7 280

242 000

Götalands mellanbygder

2 020

9,1

208 000

9,5

 

5 580

573 500

Götalands norra slättbygder

2 480

11,5

193 100

12,1

 

5 500

427 900

Svealands slättbygder

1 470

12,0

195 700

12,5

 

4 850

645 200

Götalands skogsbygder

1 930

7,4

472 500

7,6

 

5 420

1 328 700

Mell Sveriges skogsbygder

1 100

16,3

91 000

16,6

 

4 400

365 300

Nedre Norrland

1 020

12,6

94 100

13,0

 

3 820

352 100

Övre Norrland

1 180

14,7

77 100

15,3

 

3 610

235 100

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

1 720

4,0

1 433 500

4,2

 

5 000

4 154 300

2006

1 480

4,2

1 207 600

4,3

 

4 450

3 632 600

2005

1 520

3,7

1 220 900

3,9

 

4 840

3 895 400

2004

1 730

3,4

1 302 900

3,7

 

5 010

3 784 200

2003

1 700

3,3

1 295 600

3,6

 

5 010

3 826 400

2002

1 670

3,8

1 275 000

4,2

 

5 240

4 012 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2002-2006

1 620

 

1 260 400

 

 

4 940

3 830 100


 

Anm. Vattenhalt 16,5 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.