Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007

JO 16 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2007, hektar

21. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2007, hectares

 

Område

Antal företag 1)

Areal slåt-
ter- och betesvall, hektar

Areal slåtter- vall, hektar

Medel-fel, procent

Areal betes-
vall,
hektar

Medel-fel, procent

Areal ej utnyttjad vall, hektar

Medel-fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

25

32 970

23 470

9,8

5 840

26,1

..

..

Uppsala

37

44 930

37 950

4,1

5 230

22,3

..

..

Södermanlands

39

41 870

29 710

9,0

7 230

21,4

..

..

Östergötlands

53

67 030

52 380

5,0

8 750

17,5

..

..

Jönköpings

53

65 190

56 310

3,1

7 620

17,7

..

..

Kronobergs

25

36 940

30 710

3,1

6 200

15,5

..

..

Kalmar

54

68 080

60 900

2,4

7 110

20,2

..

..

Gotlands

34

39 190

32 670

5,6

4 590

27,5

..

..

Blekinge

18

15 110

..

..

..

..

..

..

Skåne

86

101 040

76 630

3,7

22 870

12,2

..

..

Hallands

52

44 780

31 250

6,9

12 020

16,3

..

..

Västra Götalands

139

172 890

125 170

3,3

34 620

9,2

13 090

29,1

Värmlands

62

61 470

48 240

3,5

11 770

13,3

..

..

Örebro

30

33 250

24 040

9,0

6 700

20,7

..

..

Västmanlands

28

23 600

13 280

11,4

5 380

17,8

..

..

Dalarnas

28

34 020

24 800

6,6

8 430

18,5

..

..

Gävleborgs

39

44 310

35 120

4,1

7 750

15,9

..

..

Västernorrlands

28

41 140

30 230

7,7

7 730

22,5

..

..

Jämtlands

21

36 050

29 870

3,7

5 910

19,4

..

..

Västerbottens

40

50 450

37 160

6,7

7 560

25,1

..

..

Norrbottens

21

26 750

21 440

6,0

3 010

21,4

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

60

48 460

33 270

6,7

13 700

15,7

..

..

Götalands mellanbygder

109

122 420

102 780

2,7

16 820

14,3

..

..

Götalands n:a slättbygder

102

104 330

77 760

3,8

18 980

11,7

..

..

Svealands slättbygder

173

182 820

133 150

3,7

30 590

9,8

19 080

23,3

Götalands skogsbygder

230

310 880

245 010

2,0

54 450

7,3

11 420

30,0

Mell Sveriges skogsbygd

85

109 280

82 930

3,1

23 710

10,3

..

..

Nedre Norrland

88

118 200

92 120

3,2

21 140

11,6

..

..

Övre Norrland

65

84 690

65 090

4,3

11 520

17,5

8 090

31,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

912

1 081 080

831 390

1,2

190 400

3,9

59 380

12,9

2006

918

1 055 060

816 400

1,1

206 270

3,9

32 390

14,9

2005

920

1 027 290

803 920

1,1

192 670

4,1

30 710

14,3

2004

902

934 770

754 870

0,9

166 330

4,2

13 570

15,6

2003

861

933 280

764 360

1,0

159 590

5,3

9 330

21,2

2002

623

941 000

765 100

1,1

169 400

5,2

6 600

24,3


 

Anm. Vattenhalt 16,5 procent.

Arealerna har beräknats genom att i vallundersökningen skatta andelen slåttervall respektive betesvall. Dessa andelar har därefter applicerats på den totala vallarealen enligt Jordbruksverkets slutliga grödarealer enligt JO 10 SM0801.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).