Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007

JO 16 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2007, procent

22. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2007, per cent

 

Område

Antal företag 1)

Andel slåtter­vall av total vallareal, procent

Andel betes­vall av total vallareal, procent

Andel ej utn. vall av total vallareal, procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

25

71,2

17,7

..

Uppsala

37

84,5

11,6

..

Södermanlands

39

71,0

17,3

..

Östergötlands

53

78,1

13,1

..

Jönköpings

53

86,4

11,7

..

Kronobergs

25

83,1

16,8

..

Kalmar

54

89,5

10,4

..

Gotlands

34

83,4

11,7

..

Blekinge

18

..

..

..

Skåne

86

75,8

22,6

..

Hallands

52

69,8

26,8

..

Västra Götalands

139

72,4

20,0

7,6

Värmlands

62

78,5

19,2

..

Örebro

30

72,3

20,2

..

Västmanlands

28

56,2

22,8

..

Dalarnas

28

72,9

24,8

..

Gävleborgs

39

79,3

17,5

..

Västernorrlands

28

73,5

18,8

..

Jämtlands

21

82,8

16,4

..

Västerbottens

40

73,7

15,0

..

Norrbottens

21

80,1

11,2

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

60

68,7

28,3

..

Götalands mellanbygder

109

84,0

13,7

..

Götalands norra slättbygder

102

74,5

18,2

..

Svealands slättbygder

173

72,8

16,7

10,4

Götalands skogsbygder

230

78,8

17,5

3,7

Mell Sveriges skogsbygder

85

75,9

21,7

..

Nedre Norrland

88

77,9

17,9

..

Övre Norrland

65

76,9

13,6

9,5

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2007

912

76,9

17,6

5,5

2006

918

77,4

19,6

3,1

2005

920

78,3

18,8

3,0

2004

902

80,8

17,8

1,5

2003

861

81,9

17,1

1,0

2002

623

81,3

18,0

0,7


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).