Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007

JO 16 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23. Spannmål. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2007

23. Cereals. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2007

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Uppsala

10

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Södermanlands

10

0,0

 

60

2,5

 

0

0,0

Östergötlands

20

0,0

 

150

6,8

 

0

0,1

Jönköpings

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

40

0,4

 

20

1,6

 

..

..

Gotlands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Skåne

40

0,0

 

80

1,3

 

0

0,0

Hallands

40

0,4

 

10

0,6

 

..

..

Västra Götalands

20

0,0

 

320

6,4

 

10

0,4

Värmlands

10

0,4

 

..

..

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Västmanlands

10

0,1

 

10

0,1

 

..

..

Dalarnas

0

0,0

 

0

0,5

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

60

0,1

 

20

0,3

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

50

0,2

 

90

1,8

 

0

0,0

Götalands norra slättbygder

10

0,0

 

470

8,3

 

10

0,3

Svealands slättbygder

30

0,0

 

60

0,4

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

20

0,1

 

70

2,7

 

10

0,7

Mell Sveriges skogsbygder

20

0,2

 

0

0

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

200

0,1

 

740

2,0

 

20

0,1

2006

3 400

1,1

 

290

0,7

 

160

0,7

2005

130

0,0

 

100

0,2

 

80

0,4

2004

130

0,0

 

320

0,6

 

10

0,0

2003

40

0,0

 

120

0,3

 

20

0,1

2002

300

0,1

 

120

0,2

 

20

0,1


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 forts. Spannmål. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2007

23 cont. Cereals. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2007

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

 

140

1,9

 

130

2,4

Uppsala

..

..

 

10

0,0

 

0

0,0

Södermanlands

-

-

 

20

0,2

 

160

1,4

Östergötlands

..

..

 

140

1,0

 

20

0,2

Jönköpings

..

..

 

150

2,5

 

60

0,9

Kronobergs

..

..

 

240

11,0

 

340

10,4

Kalmar

0

0,0

 

190

1,6

 

70

1,5

Gotlands

0

0,0

 

30

0,2

 

0

0,0

Blekinge

..

..

 

40

1,2

 

40

4,7

Skåne

30

0,7

 

220

0,3

 

70

0,5

Hallands

..

..

 

80

0,4

 

140

1,5

Västra Götalands

..

..

 

400

1,2

 

220

0,3

Värmlands

..

..

 

0

0,0

 

280

2,4

Örebro

..

..

 

0

0,0

 

10

0,1

Västmanlands

..

..

 

0

0,0

 

50

0,3

Dalarnas

-

-

 

0

0,0

 

0

0,0

Gävleborgs

-

-

 

0

0,0

 

30

0,8

Västernorrlands

-

-

 

40

1,2

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

0

0,1

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

130

1,6

 

90

7,7

Norrbottens

-

-

 

80

2,4

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

120

0,2

 

140

1,0

Götalands mellanbygder

40

0,9

 

300

0,6

 

40

0,6

Götalands norra slättbygder

0

0,2

 

200

0,6

 

140

0,2

Svealands slättbygder

..

..

 

200

0,3

 

460

0,7

Götalands skogsbygder

..

..

 

560

1,8

 

600

1,7

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

 

280

1,5

 

180

1,0

Nedre Norrland

-

-

 

50

0,3

 

100

2,9

Övre Norrland

-

-

 

200

1,7

 

100

6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

50

0,6

 

1 910

0,6

 

1 790

0,9

2006

20

0,4

 

4 040

1,3

 

5 040

2,6

2005

0

0,1

 

3 030

0,8

 

3 960

2,1

2004

0

0,0

 

10 200

2,6

 

5 660

2,5

2003

120

2,0

 

2 720

0,8

 

780

0,3

2002

50

0,8

 

1 360

0,3

 

850

0,3


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 forts. Spannmål. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2007

23 cont. Cereals. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2007

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Majs

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,3

 

..

..

 

-

-

Uppsala

..

..

 

0

0,0

 

-

-

Södermanlands

0

0,0

 

..

..

 

-

-

Östergötlands

0

0,0

 

150

10,4

 

..

..

Jönköpings

0

0,0

 

80

7,0

 

..

..

Kronobergs

20

2,6

 

..

..

 

-

-

Kalmar

0

0,1

 

..

..

 

..

..

Gotlands

0

0,1

 

..

..

 

..

..

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

-

-

Skåne

110

2,4

 

..

..

 

0

0,0

Hallands

20

0,4

 

..

..

 

..

..

Västra Götalands

40

0,3

 

190

2,7

 

..

..

Värmlands

0

0,2

 

..

..

 

-

-

Örebro

0

0,0

 

..

..

 

-

-

Västmanlands

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

-

-

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

..

..

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

90

1,7

 

..

..

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

50

0,5

 

..

..

 

..

..

Götalands norra slättbygder

10

0,0

 

120

2,2

 

..

..

Svealands slättbygder

10

0,1

 

20

0,5

 

..

..

Götalands skogsbygder

20

0,3

 

270

4,0

 

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

50

1,7

 

..

..

 

-

-

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

-

-

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

220

0,4

 

750

4,0

 

..

..

2006 1

600

1,1

 

680

3,4

 

 

 

2005 1

80

0,2

 

240

1,1

 

 

 

2004 1

660

1,3

 

740

3,7

 

 

 

2003 1

90

0,2

 

550

2,1

 

 

 

2002 1

10

0,0

 

350

1,4

 

 

 


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) 2007 är första året som majs ingår i skördestatistiken.