Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007

JO 16 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Spannmål totalt, ärter och åkerbönor. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2007

24. Total cereals, peas and field beans. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2007

 

Område

Spannmål totalt 1)

 

Ärter

 

Åkerbönor

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

290

1,0

 

..

..

 

..

..

Uppsala

20

0,0

 

20

1,2

 

..

..

Södermanlands

270

0,5

 

10

1,5

 

..

..

Östergötlands

480

0,6

 

60

2,4

 

..

..

Jönköpings

290

1,8

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

670

9,2

 

..

..

 

..

..

Kalmar

480

1,4

 

20

1,7

 

-

-

Gotlands

40

0,1

 

70

7,5

 

..

..

Blekinge

170

1,9

 

..

..

 

-

-

Skåne

650

0,3

 

70

7,2

 

..

..

Hallands

300

0,7

 

..

..

 

..

..

Västra Götalands

1 210

0,6

 

120

5,5

 

40

1,4

Värmlands

390

1,4

 

..

..

 

..

..

Örebro

10

0,0

 

0

0,4

 

..

..

Västmanlands

80

0,2

 

0

0,6

 

..

..

Dalarnas

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Gävleborgs

30

0,2

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

40

1,0

 

..

..

 

-

-

Jämtlands

0

0,1

 

..

..

 

..

..

Västerbottens

220

2,3

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

130

3,3

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

480

0,3

 

..

..

 

..

..

Götalands mellanbygder

700

0,6

 

130

5,8

 

..

..

Götalands norra slättbygder

970

0,4

 

160

4,0

 

40

1,2

Svealands slättbygder

830

0,3

 

40

0,8

 

..

..

Götalands skogsbygder

1 550

1,5

 

20

2,0

 

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

850

1,6

 

..

..

 

..

..

Nedre Norrland

140

0,7

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

340

2,5

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

5 830

0,6

 

380

2,8

 

50

0,9

2006

14 230

1,5

 

780

4,0

 

100

1,6

2005

7 630

0,8

 

420

1,7

 

50

0,7

2004

17 730

1,6

 

1 100

4,1

 

350

6,4

2003 2

4 440

0,4

 

650

2,7

 

 

 

2002 2

3 030

0,3

 

750

2,8

 

 

 


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)  Från år 2007 inklusive majs.

2) 2004 är första året som åkerbönor ingår i skördestatistiken.