Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007

JO 16 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

28. Spannmål. Areal skördad som grönfoder

Hektar och procent av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 0801 1)

28. Cereals. Area harvested as green fodder

Hectares and per cent of the final crop area from IACS (JO 10 SM 0801)

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

0

0,6

 

..

..

Uppsala

0

0,0

 

10

0,2

 

0

0,0

Södermanlands

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Östergötlands

10

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Jönköpings

0

0,0

 

..

..

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

30

0,3

 

0

0,0

 

..

..

Gotlands

30

0,6

 

100

5,9

 

..

..

Blekinge

30

1,6

 

..

..

 

..

..

Skåne

20

0,0

 

250

3,6

 

60

0,5

Hallands

20

0,2

 

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

0

0,0

 

50

1,0

 

0

0,0

Värmlands

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

30

0,7

 

0

0,0

Västmanlands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

60

4,3

 

0

0,0

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

90

15,2

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

30

0,0

 

30

0,4

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

60

0,2

 

340

6,3

 

0

0,0

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Svealands slättbygder

0

0,0

 

40

0,3

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

30

0,2

 

100

3,7

 

60

5,2

Mell Sveriges skogsbygder

70

0,8

 

40

1,6

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

190

0,1

 

840

2,2

 

60

0,2

2006

210

0,1

 

580

1,3

 

320

1,4

2005

0

0,0

 

400

0,7

 

90

0,4

2004

0

0,0

 

180

0,3

 

180

0,7

2003

0

0,0

 

210

0,5

 

330

1,4

2002

21

1,6

 

260

0,5

 

330

1,4


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

28 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Hektar och procent av slutlig
grödareal enligt JO 10 SM 0801 1)

28 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Hectares and per cent of the final crop area from IACS (JO 10 SM 0801)

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

 

0

0,0

 

0

0,0

Uppsala

..

..

 

0

0,0

 

0

0,0

Södermanlands

-

-

 

220

2,0

 

120

1,1

Östergötlands

..

..

 

0

0,0

 

110

1,0

Jönköpings

-

-

 

100

1,8

 

70

1,1

Kronobergs

-

-

 

240

9,7

 

400

10,8

Kalmar

0

0,0

 

470

3,8

 

0

0,1

Gotlands

0

0,0

 

330

2,1

 

320

14,4

Blekinge

..

..

 

70

1,9

 

130

12,6

Skåne

0

0,0

 

870

1,0

 

120

0,8

Hallands

..

..

 

510

2,6

 

320

3,2

Västra Götalands

..

..

 

1 600

4,6

 

1 660

2,3

Värmlands

-

-

 

80

0,8

 

180

1,5

Örebro

-

-

 

50

0,4

 

0

0,0

Västmanlands

-

-

 

490

3,1

 

0

0,0

Dalarnas

-

-

 

0

0,0

 

100

2,5

Gävleborgs

-

-

 

160

1,5

 

30

0,9

Västernorrlands

-

-

 

140

4,0

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

90

4,4

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

130

1,5

 

280

19,6

Norrbottens

-

-

 

290

7,8

 

250

34,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

100

0,1

 

30

0,2

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

1 270

2,4

 

470

5,6

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

1 210

3,4

 

430

0,7

Svealands slättbygder

..

..

 

780

1,0

 

130

0,2

Götalands skogsbygder

..

..

 

1 560

4,7

 

2 250

5,9

Mell Sveriges skogsbygder

-

-

 

140

0,7

 

140

0,8

Nedre Norrland

-

-

 

340

2,2

 

420

11,3

Övre Norrland

-

-

 

410

3,3

 

550

24,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

0

0,0

 

5 760

1,8

 

4 440

2,1

2006

30

0,5

 

8 180

2,6

 

9 330

4,5

2005

0

0,0

 

6 990

1,9

 

7 380

3,7

2004

10

0,3

 

5 580

1,4

 

4 830

2,1

2003

50

0,7

 

4 350

1,2

 

4 930

1,8

2002

60

1,0

 

8 440

2,1

 

7 320

2,5


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

28 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Hektar och procent av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 0801 1)

28 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Hectares and per cent of the final crop area from IACS (JO 10 SM 0801)

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Majs

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Uppsala

..

..

 

850

32,6

 

..

..

Södermanlands

30

0,9

 

..

..

 

..

..

Östergötlands

0

0,0

 

1 180

38,0

 

..

..

Jönköpings

0

0,0

 

1 620

57,3

 

..

..

Kronobergs

0

0,0

 

640

56,8

 

..

..

Kalmar

190

4,4

 

960

38,7

 

1 860

91,9

Gotlands

0

0,0

 

..

..

 

1 180

99,9

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Skåne

0

0,1

 

2 400

79,0

 

2 440

62,6

Hallands

60

1,4

 

810

49,9

 

1 290

99,5

Västra Götalands

70

0,5

 

4 760

41,0

 

840

95,0

Värmlands

0

0,0

 

1 900

88,7

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Västmanlands

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

-

-

Gävleborgs

..

..

 

1 210

67,2

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

1 580

93,3

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

2 000

99,9

 

-

-

Västerbottens

..

..

 

1 850

90,0

 

..

..

Norrbottens

-

-

 

700

85,8

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

60

1,1

 

970

73,1

 

1 480

55,3

Götalands mellanbygder

120

1,1

 

2 350

69,1

 

4 730

93,5

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

3 030

36,2

 

800

94,7

Svealands slättbygder

30

0,3

 

2 740

44,9

 

..

..

Götalands skogsbygder

70

1,0

 

6 020

49,2

 

1 520

98,2

Mell Sveriges skogsbygder

100

3,1

 

2 570

73,0

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

4 640

87,8

 

..

..

Övre Norrland

..

..

 

2 850

89,7

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

370

0,7

 

25 000

57,8

 

9 280

85,5

2006 2

600

1,1

 

24 070

55,0

 

 

 

2005 2

170

0,3

 

22 680

49,5

 

 

 

2004 2

270

0,5

 

20 570

50,7

 

 

 

2003 2

310

0,7

 

24 270

47,7

 

 

 

2002 2

210

0,7

 

23 770

48,6

 

 

 


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

2) 2007 är första året som majs ingår i skördestatistiken.