Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007

JO 16 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

29. Spannmål totalt, ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder

Hektar och procent av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 0801 1)

29. Total cereals, peas and field beans. Area harvested as green fodder

Hectares and per cent of the final crop area from IACS (JO 10 SM 0801)

 

Område

Spannmål totalt 2)

 

Ärter

 

Åkerbönor

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

380

1,2

 

..

..

 

..

..

Uppsala

1 060

1,3

 

0

0,0

 

..

..

Södermanlands

720

1,3

 

20

2,1

 

..

..

Östergötlands

1 840

2,1

 

70

2,6

 

..

..

Jönköpings

1 810

10,3

 

..

..

 

-

-

Kronobergs

1 440

16,3

 

..

..

 

-

-

Kalmar

3 510

9,1

 

0

0,0

 

-

-

Gotlands

2 750

8,2

 

50

5,4

 

..

..

Blekinge

600

6,4

 

..

..

 

-

-

Skåne

6 150

2,7

 

50

4,2

 

..

..

Hallands

3 000

6,2

 

..

..

 

..

..

Västra Götalands

8 990

4,5

 

60

2,9

 

60

2,1

Värmlands

2 230

7,5

 

..

..

 

..

..

Örebro

570

1,2

 

0

0,0

 

..

..

Västmanlands

610

1,1

 

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

670

3,9

 

..

..

 

..

..

Gävleborgs

1 520

8,8

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

1 950

33,1

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

2 100

50,6

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

2 290

19,2

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

1 400

26,0

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 700

1,4

 

0

0,0

 

..

..

Götalands mellanbygder

9 340

7,3

 

90

3,6

 

..

..

Götalands norra slättbygder

5 480

2,4

 

60

1,6

 

70

2,1

Svealands slättbygder

4 170

1,5

 

60

1,2

 

..

..

Götalands skogsbygder

11 620

10,3

 

90

10,9

 

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

3 230

5,8

 

..

..

 

..

..

Nedre Norrland

5 530

21,7

 

..

..

 

-

-

Övre Norrland

4 010

22,7

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

45 930

4,5

 

350

2,5

 

80

1,5

2006

43 310

4,3

 

460

2,3

 

140

2,3

2005

37 950

3,6

 

260

1,0

 

260

3,8

2004

31 740

2,8

 

530

2,0

 

60

1,0

2003 3

34 600

2,9

 

700

2,8

 

 

 

2002 3

40 590

3,5

 

860

3,1

 

 

 


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

2)  Från år 2007 inklusive majs.

3) 2004 är första året som åkerbönor ingår i skördestatistiken.