Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007

JO 16 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Höstråg. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

3. Winter rye. Yield per hectare, crop area and total production in 2007

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

11

..

..

240

..

..

Uppsala

33

6 160

1,9

1 530

9 400

1,9

Södermanlands

21

5 400

3,3

920

5 000

3,3

Östergötlands

41

5 770

2,5

2 760

15 900

2,5

Jönköpings

-

-

-

10

..

..

Kronobergs

3

..

..

40

..

..

Kalmar

12

..

..

360

..

..

Gotlands

19

..

..

640

..

..

Blekinge

5

..

..

120

..

..

Skåne

163

6 030

1,7

11 650

70 300

1,8

Hallands

6

..

..

260

..

..

Västra Götalands

56

4 790

3,4

3 520

16 900

3,4

Värmlands

9

..

..

500

..

..

Örebro

23

5 460

3,6

1 420

7 700

3,6

Västmanlands

9

..

..

300

..

..

Dalarnas

10

..

..

340

..

..

Gävleborgs

4

..

..

50

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

101

6 420

1,3

5 770

37 100

1,3

Götalands mellanbygder

87

5 400

2,9

6 690

36 100

2,9

Götalands norra slättbygder

89

5 210

2,6

5 590

29 100

2,6

Svealands slättbygder

102

5 660

1,4

4 420

25 000

1,4

Götalands skogsbygder

24

3 960

9,5

1 060

4 200

10,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

19

..

..

1 070

..

..

Nedre Norrland

3

..

..

40

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2007

425

5 580

1,2

24 660

137 600

1,2

2006

439

4 990

1,5

23 140

115 400

1,7

2005

463

5 270

1,5

21 300

112 300

1,6

2004

549

5 510

1,1

24 220

133 400

1,2

2003

610

4 860

1,2

24 030

116 700

1,4

2002

583

5 270

1,1

24 060

126 700

1,3

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2002-2006

 

5 180

 

23 350

120 900

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.

3) Tidigare redovisade uppgifter för 2002-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.