Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007

JO 16 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

32. Potatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta samt bortfall 2007

32. Potatoes. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2007

 

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

 

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5

4

1

 

0

0

0

Uppsala

15

13

2

 

1

1

0

Södermanlands

4

4

0

 

0

0

0

Östergötlands

102

94

8

 

0

0

0

Jönköpings

19

17

2

 

 

 

 

Kronobergs

13

13

0

 

1

1

0

Kalmar

33

32

1

 

26

26

0

Gotlands

45

44

1

 

0

0

0

Blekinge

15

13

2

 

43

40

3

Skåne

304

289

15

 

104

97

7

Hallands

107

101

6

 

0

0

0

Västra Götalands

135

120

15

 

7

7

0

Värmlands

40

39

1

 

0

0

0

Örebro

47

46

1

 

1

1

0

Västmanlands

9

9

0

 

 

 

 

Dalarnas

57

55

2

 

1

1

0

Gävleborgs

34

33

1

 

0

0

0

Västernorrlands

28

27

1

 

0

0

0

Jämtlands

23

18

5

 

0

0

0

Västerbottens

39

37

2

 

0

0

0

Norrbottens

44

39

5

 

1

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

265

251

14

 

25

23

2

Götalands mellanbygder

215

205

10

 

135

128

7

Götalands norra slättbygder

193

175

18

 

7

7

0

Svealands slättbygder

94

89

5

 

2

2

0

Götalands skogsbygder

90

83

7

 

14

13

1

Mell Sveriges skogsbygder

71

68

3

 

1

1

0

Nedre Norrland

104

97

7

 

0

0

0

Övre Norrland

86

79

7

 

1

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

1 118

1 047

71

 

185

175

10

2006

1 177

1 095

82

 

174

167

7

2005

1 240

1 164

76

 

186

172

14

2004

1 300

1 220

80

 

190

183

7

2003

1 238

1 152

86

 

190

185

5

2002

1 304

1 209

95

 

183

177

6


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.