Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007

JO 16 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

33. Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2007

33. Temporary grasses and grazings. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2007

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

29

26

3

Uppsala

40

34

6

Södermanlands

42

38

4

Östergötlands

57

50

7

Jönköpings

62

52

10

Kronobergs

28

25

3

Kalmar

60

47

13

Gotlands

35

29

6

Blekinge

18

17

1

Skåne

100

83

17

Hallands

54

47

7

Västra Götalands

148

126

22

Värmlands

68

56

12

Örebro

36

26

10

Västmanlands

30

27

3

Dalarnas

30

26

4

Gävleborgs

42

36

6

Västernorrlands

31

27

4

Jämtlands

24

20

4

Västerbottens

43

38

5

Norrbottens

23

19

4

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

65

54

11

Götalands mellanbygder

118

98

20

Götalands norra slättbygder

109

96

13

Svealands slättbygder

186

165

21

Götalands skogsbygder

255

218

37

Mell Sveriges skogsbygder

102

76

26

Nedre Norrland

95

81

14

Övre Norrland

70

61

9

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2007

1 000

849

151

2006

1 000

862

138

2005

1 000

877

123

2004

1 000

864

136

2003

1 000

892

108

2002

700

651

49


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.