Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007

JO 16 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

4. Winter barley. Yield per hectare, crop area and total production in 2007

 

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

Uppsala

2

..

..

90

..

..

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

3

..

..

200

..

..

Jönköpings

-

-

-

30

..

..

Kronobergs

-

-

-

0

..

..

Kalmar

39

4 740

6,6

1 920

9 100

6,6

Gotlands

44

4 680

2,9

1 320

6 200

2,9

Blekinge

7

..

..

160

..

..

Skåne

69

5 950

1,9

3 780

22 500

1,9

Hallands

3

..

..

100

..

..

Västra Götalands

17

..

..

590

..

..

Värmlands

-

-

-

10

..

..

Örebro

-

-

-

30

..

..

Västmanlands

-

-

-

10

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

49

6 180

1,8

2 380

14 700

1,8

Götalands mellanbygder

109

4 970

2,9

4 680

23 200

2,9

Götalands norra slättbygder

20

5 780

1,7

720

4 200

1,7

Svealands slättbygder

2

..

..

150

..

..

Götalands skogsbygder

4

..

..

300

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

-

-

50

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2007

184

5 320

2,0

8 270

44 000

2,0

2006

120

4 750

3,6

5 660

26 900

3,6

2005

116

5 800

2,1

5 360

31 000

2,1

2004

107

5 610

2,5

5 260

29 500

2,5

2003

142

4 550

2,7

6 300

28 700

2,7

2002

115

5 330

2,2

5 040

26 900

2,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2002-2006

 

5 210

 

5 520

28 600

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.

3) Tidigare redovisade uppgifter för 2002-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.