Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007

JO 16 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

6. Oats. Yield per hectare, crop area and total production in 2007

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

80

3 970

4,5

5 530

22 000

4,5

Uppsala

120

4 500

4,2

11 690

52 600

4,2

Södermanlands

143

4 390

2,3

11 260

49 500

2,6

Östergötlands

138

4 940

3,2

10 990

54 300

3,3

Jönköpings

64

3 660

4,8

6 410

23 400

4,9

Kronobergs

51

3 130

4,1

3 270

10 200

7,1

Kalmar

64

3 220

9,8

4 630

14 900

9,8

Gotlands

56

2 890

5,3

1 900

5 500

9,5

Blekinge

24

3 710

8,0

920

3 400

12,9

Skåne

196

4 910

2,3

13 920

68 000

2,4

Hallands

121

4 610

2,8

9 800

45 200

3,3

Västra Götalands

450

4 460

1,9

71 450

318 800

2,1

Värmlands

94

4 020

4,3

11 770

47 300

4,3

Örebro

132

4 880

2,9

14 830

72 300

2,9

Västmanlands

160

4 600

3,0

15 530

71 500

3,0

Dalarnas

61

3 940

5,0

3 860

15 200

6,2

Gävleborgs

46

2 730

5,8

3 740

10 200

5,8

Västernorrlands

7

..

..

330

..

..

Jämtlands

5

..

..

120

..

..

Västerbottens

25

2 450

8,4

1 170

2 900

23,5

Norrbottens

16

..

..

470

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

220

5 130

1,6

15 110

77 500

1,6

Götalands mellanbygder

154

3 760

3,4

7 890

29 700

4,1

Götalands norra slättbygder

460

4 700

1,7

60 320

283 600

1,8

Svealands slättbygder

676

4 540

1,4

62 180

282 500

1,4

Götalands skogsbygder

301

3 750

3,3

35 720

133 800

3,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

153

3 920

3,7

17 360

68 200

3,7

Nedre Norrland

48

2 740

5,5

3 260

8 900

7,6

Övre Norrland

41

2 550

6,0

1 660

4 200

18,6

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2007

2 053

4 370

0,9

203 470

889 800

1,0

2006

2 113

3 170

1,2

196 720

624 400

1,3

2005

2 049

3 870

1,4

192 740

746 300

1,5

2004

2 075

4 120

1,4

224 870

925 300

1,5

2003

2 372

3 960

1,2

274 880

1 089 500

1,3

2002

2 412

4 050

1,2

287 680

1 167 000

1,3

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2002-2006

 

3 830

 

235 380

910 500

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.

3) Tidigare redovisade uppgifter för 2002-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.