Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007

JO 16 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Rågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

7. Triticale. Yield per hectare, crop area and total production in 2007

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

26

6 040

2,8

1 290

7 800

2,8

Uppsala

19

..

..

1 300

..

..

Södermanlands

53

5 280

2,3

2 980

15 700

2,5

Östergötlands

139

5 760

1,7

9 210

53 100

1,7

Jönköpings

33

4 380

2,6

1 160

5 100

2,6

Kronobergs

29

4 340

3,2

720

3 100

3,2

Kalmar

76

4 370

3,3

4 030

17 600

4,6

Gotlands

90

4 080

3,2

3 840

15 600

3,2

Blekinge

32

4 240

5,9

980

4 200

5,9

Skåne

79

4 970

4,1

4 780

23 800

4,1

Hallands

70

5 310

2,8

4 220

22 400

3,1

Västra Götalands

201

5 160

1,7

13 590

70 100

1,8

Värmlands

45

5 330

3,4

2 360

12 600

3,4

Örebro

34

5 840

2,7

1 980

11 600

2,7

Västmanlands

25

5 790

2,7

870

5 000

2,7

Dalarnas

6

..

..

110

..

..

Gävleborgs

2

..

..

60

..

..

Västernorrlands

3

..

..

50

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

1

..

..

10

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

96

5 320

2,7

5 390

28 700

2,9

Götalands mellanbygder

196

4 340

2,5

10 020

43 500

2,7

Götalands norra slättbygder

275

5 530

1,3

18 050

99 800

1,3

Svealands slättbygder

186

5 650

1,3

9 850

55 700

1,3

Götalands skogsbygder

161

4 550

2,3

7 020

31 900

2,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

41

5 000

4,2

3 100

15 500

4,9

Nedre Norrland

7

..

..

80

..

..

Övre Norrland

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2007

963

5 160

0,9

53 550

276 100

0,9

2006

1 002

4 670

0,9

54 800

255 900

1,0

2005

951

5 420

0,8

50 120

271 500

0,8

2004

973

5 200

0,8

51 920

270 200

0,9

2003

930

4 580

0,9

44 350

202 700

0,9

2002

723

5 480

0,9

30 600

167 400

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2002-2006

 

5 070

 

46 360

233 500

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.

3) Tidigare redovisade uppgifter för 2002-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.