Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007

JO 16 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Blandsäd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

8. Mixed grain. Yield per hectare, crop area and total production in 2007

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent 1)

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

420

..

..

Uppsala

21

3 410

5,3

1 880

6 400

14,0

Södermanlands

13

..

..

790

..

..

Östergötlands

22

3 520

14,8

1 580

5 500

19,1

Jönköpings

22

2 960

7,2

1 290

3 800

19,7

Kronobergs

13

..

..

500

..

..

Kalmar

18

..

..

1 070

..

..

Gotlands

6

..

..

210

..

..

Blekinge

3

..

..

150

..

..

Skåne

10

..

..

640

..

..

Hallands

19

..

..

1 020

..

..

Västra Götalands

79

3 320

4,3

7 060

23 400

9,0

Värmlands

8

..

..

250

..

..

Örebro

4

..

..

430

..

..

Västmanlands

8

..

..

480

..

..

Dalarnas

3

..

..

150

..

..

Gävleborgs

14

..

..

480

..

..

Västernorrlands

5

..

..

110

..

..

Jämtlands

1

..

..

0

..

..

Västerbottens

7

..

..

150

..

..

Norrbottens

6

..

..

110

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

540

..

..

Götalands mellanbygder

16

..

..

970

..

..

Götalands norra slättbygder

62

3 630

4,9

4 850

17 600

9,8

Svealands slättbygder

57

3 440

3,8

3 780

13 000

10,8

Götalands skogsbygder

100

2 970

4,0

6 660

19 800

9,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

16

..

..

980

..

..

Nedre Norrland

17

..

..

490

..

..

Övre Norrland

13

..

..

270

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2007

289

3 180

2,5

18 700

59 400

5,7

2006

351

2 720

2,7

20 100

54 700

5,8

2005

385

3 450

2,0

23 420

80 800

4,3

2004

360

3 640

1,8

20 530

74 700

3,2

2003

388

3 470

1,8

27 800

96 500

2,7

2002

420

3 540

1,8

26 010

92 000

3,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2002-2006

 

3 360

 

23 570

79 700

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 och där medelfelet är högre än 35 procent utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.

3) Tidigare redovisade uppgifter för 2002-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.