Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Höstvete. Skörd 2007. Ekologisk odling

1a. Winter wheat. Harvest in 2007. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

32

3 210

2,6

680

5,0

2 200

2,6

56

Uppsala

80

3 970

0,7

2 000

6,6

7 900

0,7

62

Södermanlands

48

3 080

0,6

1 210

5,0

3 700

0,6

53

Östergötlands

66

3 560

1,1

1 870

4,1

6 700

1,1

53

Jönköpings

4

..

..

50

5,2

..

..

..

Kronobergs

5

..

..

40

12,4

..

..

..

Kalmar

10

..

..

130

1,3

..

..

..

Gotlands

30

2 470

4,3

390

6,8

1 000

4,3

49

Blekinge

4

..

..

20

1,3

..

..

..

Skåne

18

..

..

250

0,3

..

..

..

Hallands

14

..

..

420

5,0

..

..

..

Västra Götalands

52

3 190

3,6

3 640

6,2

11 600

3,6

52

Värmlands

16

..

..

280

9,1

..

..

..

Örebro

9

..

..

170

1,5

..

..

..

Västmanlands

59

3 420

0,5

1 480

9,4

5 100

0,5

57

Dalarnas

13

..

..

140

9,5

..

..

..

Gävleborgs

6

..

..

40

5,0

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

20

3 320

1,9

460

0,6

1 500

1,9

44

Götalands mellanbygder

45

2 680

3,6

550

1,7

1 500

3,6

41

Götalands norra slättbygder

98

3 290

2,1

4 820

5,2

15 900

2,1

51

Svealands slättbygder

240

3 490

0,6

5 770

6,0

20 200

0,6

58

Götalands skogsbygder

34

3 290

8,7

820

5,3

2 700

8,7

56

Mellersta Sveriges skogsb

25

3 230

2,9

360

4,1

1 200

3,0

55

Nedre Norrland

4

..

..

20

5,7

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

466

3 360

1,0

12 820

4,0

43 100

1,0

51

2006

460

3 220

1,5

12 520

3,9

40 400

1,5

56

2005

385

3 440

1,4

12 480

4,2

42 900

1,6

51

2004

416

3 740

1,2

14 140

4,0

52 800

1,2

59

2003

324

3 060

1,2

14 190

3,9

43 500

1,2

54


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöstöd för ekologisk produktion. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0801. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.