Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Vårkorn. Skörd 2007. Konventionell odling

5b. Spring barley. Harvest in 2007. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

71

4 160

3,5

7 510

Uppsala

180

4 700

1,8

28 740

Södermanlands

107

4 300

1,7

10 160

Östergötlands

158

5 050

2,4

14 120

Jönköpings

53

3 170

4,5

5 080

Kronobergs

33

2 480

6,9

2 010

Kalmar

124

3 540

3,3

11 630

Gotlands

135

3 620

2,2

14 530

Blekinge

53

4 160

3,4

3 520

Skåne

531

5 300

1,1

82 840

Hallands

135

4 720

1,8

18 740

Västra Götalands

251

4 510

2,1

31 420

Värmlands

67

4 130

3,6

8 330

Örebro

111

4 900

2,2

12 880

Västmanlands

129

4 710

1,7

15 480

Dalarnas

60

4 040

3,2

8 660

Gävleborgs

60

3 140

4,7

8 630

Västernorrlands

31

2 650

4,9

2 500

Jämtlands

26

3 030

2,9

990

Västerbottens

44

2 750

3,1

7 450

Norrbottens

35

2 820

3,6

2 900

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

472

5 510

0,9

69 050

Götalands mellanbygder

396

4 200

1,4

49 050

Götalands norra slättbygder

322

4 940

1,5

33 490

Svealands slättbygder

624

4 640

0,9

76 760

Götalands skogsbygder

259

3 640

2,5

29 720

Mellersta Sveriges skogsb

131

3 980

2,3

17 690

Nedre Norrland

110

2 950

3,2

12 040

Övre Norrland

80

2 810

2,6

10 390

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2007

2 394

4 540

0,6

298 240

2006

2 458

3 680

0,7

287 020

2005

2 733

4 380

0,9

344 780

2004

2 607

4 400

0,8

364 240

2003

2 541

4 270

0,9

337 600


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.