Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Havre. Skörd 2007. Ekologisk odling

6a. Oats. Harvest in 2007. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

36

2 740

4,3

890

16,2

2 400

4,3

66

Uppsala

76

3 100

1,4

1 820

15,6

5 700

1,4

64

Södermanlands

62

2 730

1,5

1 510

13,4

4 100

3,9

60

Östergötlands

79

3 230

1,5

1 330

12,1

4 300

4,2

63

Jönköpings

26

2 630

7,2

810

12,7

2 100

10,4

71

Kronobergs

13

..

..

130

3,9

..

..

..

Kalmar

13

..

..

250

5,5

..

..

..

Gotlands

15

..

..

230

12,2

..

..

..

Blekinge

8

..

..

50

5,4

..

..

..

Skåne

39

3 340

2,3

690

5,0

2 300

2,6

67

Hallands

25

3 510

3,3

420

4,3

1 500

10,9

76

Västra Götalands

108

2 540

3,9

10 210

14,3

25 900

4,3

54

Värmlands

73

2 490

3,5

3 000

25,5

7 500

4,4

52

Örebro

39

3 100

3,1

820

5,5

2 500

8,0

62

Västmanlands

104

2 820

1,4

2 660

17,1

7 500

1,5

56

Dalarnas

28

3 180

3,8

880

22,7

2 800

3,8

77

Gävleborgs

30

1 790

9,9

870

23,3

1 600

10,7

64

Västernorrlands

8

..

..

130

38,3

..

..

..

Jämtlands

1

..

..

50

40,6

..

..

..

Västerbottens

14

..

..

320

27,7

..

..

..

Norrbottens

4

..

..

80

15,9

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

31

3 550

2,5

410

2,7

1 500

4,2

69

Götalands mellanbygder

46

2 640

3,8

720

9,2

1 900

4,4

68

Götalands norra slättbygder

138

2 700

3,6

7 740

12,8

20 900

4,0

55

Svealands slättbygder

357

2 850

1,1

9 300

15,0

26 500

1,4

59

Götalands skogsbygder

99

2 560

5,9

4 530

12,7

11 600

7,0

65

Mellersta Sveriges skogsb

77

2 550

3,8

3 030

17,5

7 700

4,9

61

Nedre Norrland

35

1 750

9,6

990

30,3

1 700

10,1

63

Övre Norrland

18

..

..

370

22,1

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

801

2 690

1,5

27 140

13,3

73 100

1,7

58

2006

762

1 830

2,4

28 670

14,6

52 600

2,6

54

2005

661

2 120

2,2

30 460

15,8

64 700

2,7

50

2004

676

2 600

2,4

34 210

15,2

88 900

2,4

59

2003

566

2 430

2,3

30 960

11,3

75 200

2,8

58


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöstöd för ekologisk produktion. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0801. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.