Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Havre. Skörd 2007. Konventionell odling

6b. Oats. Harvest in 2007. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

72

4 120

5,3

4 630

Uppsala

101

4 880

3,7

9 840

Södermanlands

131

4 520

2,3

9 630

Östergötlands

122

5 110

3,1

9 530

Jönköpings

57

3 690

5,0

5 500

Kronobergs

49

3 170

4,1

3 140

Kalmar

59

3 320

10,4

4 280

Gotlands

54

2 900

5,3

1 760

Blekinge

23

3 680

8,2

880

Skåne

188

5 010

2,3

13 250

Hallands

119

4 610

2,8

6 330

Västra Götalands

385

4 740

1,6

61 950

Värmlands

68

4 790

3,7

8 720

Örebro

122

4 990

2,9

13 920

Västmanlands

138

5 000

1,6

12 860

Dalarnas

53

4 120

4,9

3 080

Gävleborgs

34

2 820

6,8

2 790

Västernorrlands

5

..

..

240

Jämtlands

4

..

..

80

Västerbottens

20

2 620

7,6

860

Norrbottens

14

..

..

400

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

216

5 160

1,6

14 680

Götalands mellanbygder

143

3 870

3,2

7 210

Götalands norra slättbygder

400

4 920

1,7

52 620

Svealands slättbygder

590

4 860

1,1

52 660

Götalands skogsbygder

271

3 940

2,7

31 610

Mellersta Sveriges skogsb

127

4 160

3,8

14 070

Nedre Norrland

37

2 760

6,4

2 450

Övre Norrland

34

2 730

5,2

1 280

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2007

1 818

4 600

0,8

176 480

2006

1 891

3 370

1,2

169 040

2005

1 954

4 220

1,4

159 920

2004

1 804

4 420

1,3

189 600

2003

2 102

4 190

1,1

242 420


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.