Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Rågvete. Skörd 2007. Konventionell odling

7b. Triticale. Harvest in 2007. Non-organic farming

 

Område

Antal undersök-ta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

24

6 190

2,5

1 220

Uppsala

14

..

..

1 080

Södermanlands

48

5 440

2,2

2 660

Östergötlands

126

5 960

1,6

8 390

Jönköpings

24

4 510

3,2

860

Kronobergs

29

4 380

3,0

700

Kalmar

72

4 390

3,4

3 810

Gotlands

88

4 130

3,1

3 690

Blekinge

32

4 240

5,9

980

Skåne

75

5 010

4,3

4 560

Hallands

67

5 380

2,8

4 170

Västra Götalands

171

5 390

1,6

12 030

Värmlands

37

5 780

2,2

2 090

Örebro

32

5 970

2,4

1 920

Västmanlands

24

5 850

2,7

830

Dalarnas

6

..

..

90

Gävleborgs

2

..

..

50

Västernorrlands

3

..

..

40

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

92

5 400

2,7

5 210

Götalands mellanbygder

192

4 360

2,5

9 660

Götalands norra slättbygder

245

5 730

1,2

16 200

Svealands slättbygder

164

5 900

1,0

8 930

Götalands skogsbygder

136

4 720

2,5

6 160

Mellersta Sveriges skogsb

38

5 090

4,3

2 900

Nedre Norrland

7

..

..

70

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2007

874

5 300

0,8

49 170

2006

911

4 810

0,9

50 400

2005

918

5 610

0,9

45 850

2004

884

5 350

0,8

47 010

2003

828

4 720

0,9

40 330


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.