Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Blandsäd. Skörd 2007. Ekologisk odling

8a. Mixed grain. Harvest in 2007. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

11

..

..

320

74,6

..

..

..

Uppsala

34

3 090

1,8

970

51,8

3 000

4,8

..

Södermanlands

17

..

..

240

30,0

..

..

..

Östergötlands

23

2 950

2,3

420

26,6

1 200

16,9

..

Jönköpings

14

..

..

390

30,0

..

..

..

Kronobergs

13

..

..

130

25,9

..

..

..

Kalmar

11

..

..

170

16,1

..

..

..

Gotlands

23

2 470

8,5

260

100,0

600

10,4

..

Blekinge

4

..

..

40

28,6

..

..

..

Skåne

26

2 800

2,8

530

83,4

1 500

14,4

..

Hallands

8

..

..

140

13,3

..

..

..

Västra Götalands

65

2 600

4,1

3 620

51,3

9 400

8,9

72

Värmlands

13

..

..

400

100,0

..

..

..

Örebro

13

..

..

180

42,4

..

..

..

Västmanlands

14

..

..

230

47,6

..

..

..

Dalarnas

6

..

..

130

91,3

..

..

..

Gävleborgs

7

..

..

140

28,4

..

..

..

Västernorrlands

3

..

..

10

11,0

..

..

..

Jämtlands

1

..

..

80

100,0

..

..

..

Västerbottens

5

..

..

70

43,9

..

..

..

Norrbottens

1

..

..

60

52,3

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

120

22,8

..

..

..

Götalands mellanbygder

47

2 720

4,6

690

71,2

1 900

10,9

..

Götalands norra slättbygder

58

2 700

3,6

2 700

55,7

7 300

8,5

66

Svealands slättbygder

89

3 030

1,2

2 120

56,1

6 400

3,5

80

Götalands skogsbygder

67

2 460

6,3

1 990

30,0

4 900

13,0

79

Mellersta Sveriges skogsb

28

2 820

2,9

780

79,6

2 200

14,3

..

Nedre Norrland

9

..

..

140

29,3

..

..

..

Övre Norrland

6

..

..

130

47,7

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

312

2 700

2,0

8 540

45,7

23 100

4,9

79

2006

318

1 850

2,4

7 210

35,9

13 300

7,4

61

2005

233

2 630

2,2

7 510

32,1

19 700

7,2

65

2004

215

2 820

2,2

10 650

49,1

30 000

2,4

71

2003

213

2 650

2,1

6 860

24,7

18 200

7,5

70


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöstöd för ekologisk produktion. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0801. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.