Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Blandsäd. Skörd 2007. Konventionell odling

8b. Mixed grain. Harvest in 2007. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

200

Uppsala

9

..

..

860

Södermanlands

10

..

..

510

Östergötlands

17

..

..

1 140

Jönköpings

15

..

..

860

Kronobergs

8

..

..

330

Kalmar

16

..

..

950

Gotlands

2

..

..

80

Blekinge

2

..

..

100

Skåne

6

..

..

180

Hallands

17

..

..

800

Västra Götalands

53

3 600

5,9

4 210

Värmlands

4

..

..

80

Örebro

2

..

..

230

Västmanlands

2

..

..

130

Dalarnas

2

..

..

40

Gävleborgs

8

..

..

240

Västernorrlands

2

..

..

50

Jämtlands

1

..

..

0

Västerbottens

5

..

..

130

Norrbottens

4

..

..

40

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7

..

..

470

Götalands mellanbygder

9

..

..

350

Götalands norra slättbygder

45

4 070

6,2

2 690

Svealands slättbygder

31

3 820

4,7

1 940

Götalands skogsbygder

72

3 120

4,4

4 580

Mellersta Sveriges skogsb

7

..

..

400

Nedre Norrland

10

..

..

270

Övre Norrland

9

..

..

170

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2007

190

3 420

3,2

11 060

2006

238

3 050

3,0

13 530

2005

333

4 010

2,7

15 130

2004

233

3 950

1,9

12 790

2003

267

3 770

2,3

19 320


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.