Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9b. Majs. Skörd 2007. Konventionell odling

9b. Grain maize. Harvest in 2007. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

Östergötlands

1

..

..

0

Jönköpings

1

..

..

30

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

3

..

..

170

Gotlands

1

..

..

0

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

30

6 420

2,4

1 440

Hallands

2

..

..

10

Västra Götalands

1

..

..

40

Värmlands

-

-

-

-

Örebro

-

-

-

-

Västmanlands

1

..

..

10

Dalarnas

-

-

-

10

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

0

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

28

6 530

2,6

1 190

Götalands mellanbygder

8

..

..

330

Götalands norra slättbygder

2

..

..

40

Svealands slättbygder

1

..

..

30

Götalands skogsbygder

1

..

..

20

Mellersta Sveriges skogsb

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2007

40

5 860

8,2

1 550


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.