Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10a. Ärter. Skörd 2007. Ekologisk odling

10a. Peas. Harvest in 2007. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

90

21,3

..

..

..

Uppsala

24

1 790

2,2

450

25,0

800

2,2

54

Södermanlands

18

..

..

250

27,7

..

..

..

Östergötlands

24

2 320

5,7

380

14,4

900

8,5

74

Jönköpings

2

..

..

40

59,8

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

0

15,2

..

..

-

Kalmar

9

..

..

70

6,8

..

..

..

Gotlands

10

..

..

80

9,1

..

..

..

Blekinge

1

..

..

0

6,0

..

..

..

Skåne

9

..

..

90

8,8

..

..

..

Hallands

4

..

..

60

20,3

..

..

..

Västra Götalands

36

1 000

25,1

810

38,6

800

34,9

38

Värmlands

14

..

..

160

49,4

..

..

..

Örebro

7

..

..

110

14,9

..

..

..

Västmanlands

38

2 160

1,9

320

38,0

700

1,9

71

Dalarnas

5

..

..

120

75,8

..

..

..

Gävleborgs

1

..

..

20

65,7

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

0

64,9

..

..

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7

..

..

80

8,9

..

..

..

Götalands mellanbygder

24

1 390

9,2

200

8,8

300

9,3

46

Götalands norra slättbygder

49

1 720

5,4

900

22,8

1 600

22,4

58

Svealands slättbygder

101

2 040

0,9

1 320

27,3

2 700

1,0

64

Götalands skogsbygder

12

..

..

280

37,4

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

14

..

..

230

44,5

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

0

13,6

..

..

-

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

..

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

207

1 690

8,7

3 020

22,6

5 100

10,8

54

2006

273

2 100

3,6

4 020

20,8

8 400

3,8

76

2005

297

2 120

4,5

5 400

22,4

11 400

4,5

75

2004

323

2 360

1,9

5 930

22,3

14 000

2,0

67

2003

271

2 220

1,8

5 720

23,7

12 700

2,1

63


Anm. Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöstöd för ekologisk produktion. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0801. Areal skördad som grönfoder ingår ej.