Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Ärter. Skörd 2007. Konventionell odling

10b. Peas. Harvest in 2007. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

13

..

..

350

Uppsala

32

3 300

5,2

1 360

Södermanlands

29

3 000

3,9

670

Östergötlands

62

3 120

4,1

2 320

Jönköpings

4

..

..

30

Kronobergs

1

..

..

10

Kalmar

33

3 250

4,5

970

Gotlands

35

2 720

7,1

870

Blekinge

2

..

..

20

Skåne

22

3 630

3,6

930

Hallands

5

..

..

220

Västra Götalands

33

2 660

7,6

1 170

Värmlands

9

..

..

160

Örebro

19

..

..

610

Västmanlands

23

3 030

4,3

530

Dalarnas

2

..

..

40

Gävleborgs

1

..

..

10

Västernorrlands

-

-

-

0

Jämtlands

-

-

-

0

Västerbottens

-

-

-

10

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

17

..

..

820

Götalands mellanbygder

77

3 030

3,6

2 120

Götalands norra slättbygder

85

2 960

3,8

2 890

Svealands slättbygder

122

3 170

2,1

3 550

Götalands skogsbygder

17

..

..

520

Mellersta Sveriges skogsb

6

..

..

260

Nedre Norrland

1

..

..

30

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2007

325

3 110

1,7

10 250

2006

477

2 760

1,4

15 440

2005

738

2 840

1,4

18 710

2004

640

3 540

1,0

20 430

2003

613

3 530

2,2

18 230


Anm. Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.