Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11b. Åkerbönor. Skörd 2007. Konventionell odling

11b. Field beans. Harvest in 2007. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

10

Uppsala

-

-

-

20

Södermanlands

-

-

-

10

Östergötlands

7

..

..

330

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

0

Kalmar

-

-

-

-

Gotlands

1

..

..

20

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

8

..

..

430

Hallands

6

..

..

260

Västra Götalands

13

..

..

500

Värmlands

2

..

..

70

Örebro

1

..

..

10

Västmanlands

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

0

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

11

..

..

590

Götalands mellanbygder

2

..

..

20

Götalands norra slättbygder

18

..

..

700

Svealands slättbygder

4

..

..

110

Götalands skogsbygder

3

..

..

180

Mellersta Sveriges skogsb

1

..

..

90

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2007

39

2 840

4,4

1 670

2006

50

2 500

3,2

2 120

2005

124

2 910

6,7

2 280

2004

36

2 700

3,3

1 590


Anm. Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.