Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12a. Höstraps. Skörd 2007. Ekologisk odling

12a. Winter rape. Harvest in 2007. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

20

1,2

..

..

..

Uppsala

3

..

..

30

2,6

..

..

..

Södermanlands

3

..

..

30

2,8

..

..

..

Östergötlands

20

2 530

0,6

350

4,0

900

0,6

73

Jönköpings

5

..

..

40

23,5

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

5

..

..

40

1,4

..

..

..

Gotlands

5

..

..

100

3,8

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

18

..

..

260

1,2

..

..

..

Hallands

7

..

..

70

4,3

..

..

..

Västra Götalands

36

1 440

5,2

1 000

11,8

1 400

5,2

46

Värmlands

1

..

..

40

20,0

..

..

..

Örebro

1

..

..

0

0,9

..

..

..

Västmanlands

2

..

..

20

10,7

..

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

17

..

..

240

1,4

..

..

..

Götalands mellanbygder

15

..

..

200

2,0

..

..

..

Götalands norra slättbygder

51

1 650

4,3

1 220

8,0

2 000

4,3

50

Svealands slättbygder

11

..

..

140

3,2

..

..

..

Götalands skogsbygder

13

..

..

190

8,0

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

-

-

-

-

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

107

1 710

2,9

2 000

4,0

3 400

2,9

55

2006

126

1 840

2,4

2 440

5,1

4 500

2,5

56

2005

68

1 770

2,9

1 630

4,7

2 900

3,0

54

2004

56

1 970

3,3

1 240

3,3

2 400

3,3

56

2003

38

2 010

2,7

770

3,3

1 600

2,7

70


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöstöd för ekologisk produktion. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 24.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0801. Areal skördad som grönfoder ingår ej.